1.03 Pod jakou licencí je PostgreSQL?

Z PostgreSQL
Verze z 31. 10. 2007, 16:13, kterou vytvořil 130.225.61.3 (diskuse)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

PostgreSQL je předmětem následujících autorských práv:

Dílčí Copyright (c) 1996-2005, PostgreSQL Global Development Group
Dílčí Copyright (c) 1994-6, Regents of the University of California

Uděluje se oprávnění k užití, rozmnožování, provádění úprav a rozšiřování tohoto softwaru a dokumentace k němu, pro jakékoli účely, bez licenčního poplatku a bez písemné licenční smlouvy, za podmínky, že na všech jeho kopiích je uvedeno oznámení o výše uvedených právech, jakož i obsah tohoto a dvou následujících odstavců.

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA ("KALIFORNSKÁ UNIVERZITA") NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNA ŽÁDNÉ TŘETÍ OSOBĚ ZA PŘÍMOU, NEPŘÍMOU, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILOU NEBO VÝSLEDNOU ŠKODU, VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU, ZPŮSOBENOU UŽITÍM TOHOTO SOFTWARU A DOKUMENTACE K NĚMU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BYLA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY.

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA ZEJMÉNA NEPOSKYTUJE JAKÉKOLI ZÁRUKY, A TO NEJEN ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI TOHOTO VÝROBKU KE SPECIFICKÝM ÚČELŮM. NÍŽE UVEDENÝ SOFTWARE JE POSKYTNUT "JAK STOJÍ A LEŽÍ" A THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA NENÍ POVINNA ZAJISTIT JEHO ÚDRŽBU, PODPORU, AKTUALIZACI, VYLEPŠENÍ NEBO MODIFIKACI.

Výše uvedené je BSD licence, běžná licence otevřeného zdroje. Není zde žádné omezení ohledně užití kódu zdroje. Jsme s tím spokojeni a nemáme v úmyslu na této skutečnosti cokoli měnit.