Naposledy upraveno 1. 11. 2007 v 01:02

4.11.1 Jak vytvořit serial/auto-increment položku?

V PostgreSQL můžete použít datový typ SERIAL. Jeho použitím se automaticky vytvoří sekvence. Například:

CREATE TABLE person (
  id   SERIAL,
  name TEXT
);

je automaticky transformováno na:

CREATE SEQUENCE person_id_seq;
CREATE TABLE person (
  id   INT4 NOT NULL DEFAULT nextval('person_id_seq'),
  name TEXT
);

Podrobnější informace najdete v manuálu v popisu příkazu create_sequence.