4.12 Co to je OID? Co je to CTID?

Z PostgreSQL
Verze z 1. 11. 2007, 01:04, kterou vytvořil imported>WikiSysop
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

V případě, že tabulku nezaložíme s atributem WITHOUT OIDS, tak má každý řádek unikátní identifikační číslo OID. Toto číslo je 4 bajtové celé číslo, které je jedinečné v celé instalaci. Přeteče po 4 miliardách řádků. PostgreSQL používá OIDs jako interní linky v interních systémových tabulkách.

K získání unikátního čísla v nesystémových tabulkách je vhodnější použití typu SERIAL než OID, jelikož sekvence SERIAL se používá pouze pro jednu tabulku a je tudíž méně náchylná na přetečení. Pokud byste se toho obávali, použijte typ SERIAL8.

CTID se používá k identifikaci konkrétního fyzického řádku. CTID se mění pokud je řádek modifikován nebo znovu načten. Používají ho indexy jako adresaci fyzických řádků.