4.16 Jak provést vnější spojení (outer join)?

Z PostgreSQL
Verze z 1. 11. 2007, 00:06, kterou vytvořil WikiSysop (diskuse)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

PostgreSQL podporuje standardní SQL syntaxi pro vnější spojení. Zde jsou dva příklady:

SELECT *
FROM t1 LEFT OUTER JOIN t2 ON (t1.col = t2.col);

nebo

SELECT *
FROM t1 LEFT OUTER JOIN t2 USING (col);

Tyto identické dotazy spojí sloupec t1.col k sloupci t2.col, a ještě vrátí všechny nespárované řádky t2 (ty, které nedohledá v t2). RIGHT JOIN by připojil všechny nespárované řádky z t2. FULL JOIN vrátí všechny spárované řádky i všechny zbývající řádky z obou tabulek. Klíčové slovo OUTER je volitelné. Běžná operace JOIN se také označuje jako vnitřní spojení.