4.19 Co je příčinou chyby "relation with OID xxxxx does not exist"?

Z PostgreSQL
Verze z 31. 10. 2007, 23:57, kterou vytvořil WikiSysop (diskuse)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Nechtěným vedlejším efektem kešování SQL dotazů v PL/pgSQL funkci je problém s neplatnými odkazy na dočasné tabulky, které byly od prvního spuštění funkce zrušeny a znovu vytvořeny před dalším spuštěním PL/pgSQL funkce. Řešením je použít příkaz EXECUTE a to proto, že prováděcí plán SQL příkazu spouštěného příkazem EXECUTE se vytváří pokaždé znovu (neukládá se do cache).

Tento problém by se neměl vyskytovat u PostgreSQL verze 8.3 a vyšších verzích.