Historie verzí stránky „4.26 Proč je můj dotaz pomalejší, když je spuštěn jako předpřipravený dotaz?“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 18. 2. 2012, 08:25Pavel (diskuse | příspěvky). . (2 038 bajtů) (+2 038). . (Založena nová stránka: V případě, že během přípravy (plánování dotazu) jsou k dispozici všechny parametry dotazu způsobí, že optimalizátor může, na základě statistik, zvolit...)