Historie verzí stránky „4.27 Proč nelze použít COMMIT, ROLLBACK v PL/pgSQL?“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace