Jednodenní školení PostgreSQL

Z PostgreSQL
Verze z 3. 12. 2010, 19:23, kterou vytvořil Pavel (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Školení předpokládá obecné znalosti SQL a IT problematiky u posluchačů (např. není vysvětlován pojem databáze, relace, SQL DML DDL příkazy atd). Toto školení není určeno úplným začátečníkům. Účastníci školení by měli získat přehled o možnostech PostgreSQL a měli by být následně schopni efektivně používat PostgreSQL.

Cena za in-house školení je 11 tis. Kč (včetně DPH) pro max. 5 osob (15 tis pro max 12 osob). (veřejná školení se vypisují na základě poptávky více než. 8 účastníků, cena je 4000 Kč za osobu). Pro bližší informace ohledně nejbližších termínů kontaktujte Pavla Stěhuleho. Školení probíhají v Praze. Školení mimo Prahu jsou možná po dohodě se školitelem (cena Praha + další náklady).

V případě zájmu (a za předpokladu dostatečného počtu zájemců) se otevírá veřejný kurz. Pokud máte zájem, vyplňte prosím kontaktní formulář nebo se obraťe přímo na Pavla Stěhuleho.

PostgreSQL efektivně, základy SQL

Toto školení je určeno především začátečníkům. Během kurzu jsou vysvětleny základní pojmy z teorie a praxe relačních databází. Dvě třetiny času osmihodinového školení je věnováno prezentaci a procvičování příkazu SELECT. K dispozici jsou školící materiály.

 • příkaz SELECT - spojování tabulek, filtrování, projekce, řazení
 • ostatní databázové objekty - sekvence, pohledy, indexy
 • zajištění referenční a doménové integrity - primární a cizí klíče, domény, triggery

PostgreSQL efektivně, všeobecné základy

Školení je určeno začátečníkům a středně pokročilým uživatelům, kteří se během osmi hodinového kurzu dozvědí vše potřebné k efektivnímu používání tohoto databázového systému. K dispozici jsou školící materiály.

 • Podpora PostgreSQL na internetu
 • Instalace ve zkratce
 • Porovnání o.s. SQL RDBMS Firebird, PostgreSQL, MySQL a SQLite
 • Minimální požadavky na databázi, ACID kritéria
 • Charakteristické prvky PostgreSQL MGA, TOAST a WAL
 • Datové typy bez limitů - TOAST
 • Spolehlivost a výkon - WAL
 • Nutné zlo, příkaz VACUUM
 • Rozšiřitelnost
 • Základní příkazy pro správu PostgreSQL
 • Efektivní SQL
 • Používání indexů
 • Optimalizace dotazů
 • Fulltext
 • Sekvence
 • Pole
 • Funkce generate_series

PostgreSQL efektivně, administrace

Z názvu je patrné, že toto školení je určené jak začínajícím tak i pokročilým administrátorům, které připravuje na každodenní správu PostgreSQL databází. Po absolvování kurzu by mělo být absolventům jasné, proč se provádí určité činnosti (pravidelné nebo nahodilé), a na co, při správě PostgreSQL, klást důraz. Školení je šesti hodinové. K dispozici jsou podklady pro toto školení.

 • Omezení přístupu k databázi
 • Údržba databáze
 • Správa uživatelů
 • Export, import dat
 • Zálohování, obnova databáze
 • Konfigurace databáze
 • Monitorování databáze
 • Instalace doplňků
 • Postup při přechodu na novou verzi

PostgreSQL efektivně, vývoj (uložené procedury)

Tento kurz je určen především vývojářům, kteří chtějí zvládnout efektivní vývoj nad PostgreSQL, který není bez uložených procedur myslitelný. PostgreSQL podporuje jak SQL procedury tak tzv. externí procedury. K dispozici je několik jazyků od SQL až po PL/Perl. Každý jazyk nabízí jiné možnosti a po absolvování kurzu by se vývojář měl dokázat rozhodnout pro jeden konkrétní jazyk, který pro dané zadání nabízí největší možnosti. Školení je osmi hodinové - důraz je kladen na procvičení vyložené látky. K dispozici jsou podklady pro toto školení.

 • Uložené procedury, co a proč
 • Inline procedury v SQL
 • Úvod do PL/pgSQL
 • Syntaxe příkazu CREATE FUNCTION
 • Blokový diagram PL/pgSQL
 • Příkazy PL/pgSQL
 • Dynamické SQL
 • Použití dočasných tabulek v PL/pgSQL
 • Triggery v PL/pgSQL
 • Tipy pro vývoj PL/pgSQL
 • Příloha, Transakce

Pozn. Zde uvedené ceny jsou orientační