Změny

done
</pre>
další varianta:
<pre>
SQL=$(cat <<EOF
SELECT datname, pg_catalog.pg_get_userbyid(d.datdba)
FROM pg_database d
WHERE pg_catalog.pg_get_userbyid(d.datdba) LIKE :'owner'
EOF
)
 
echo $SQL | psql postgres -q -t -A -v owner=$1 -F $'\x1f'| \
while IFS=$'\x1f' read -r a b;
do
echo -e "datname='$a'\towner='$b'";
done
</pre>
 
Komplikovanější příklad COPY:
<pre>
Správce, byrokrat, editor, reviewer
1 997
editací