Změny

Přejít na: navigace, hledání

PostgreSQL

Přidáno 174 bajtů, 22. 4. 2020, 06:40
</blockquote>
[[PostgreSQL 9.0 - nový začátek|Verze 9.0]] přináší integrovanou replikaci, podmíněné a sloupcové triggery, klauzuli ORDER BY v agregačních funkcích, JOIN removal (odstranění nepotřebnách relací z prováděcích plánů). [[PostgreSQL 9.1 - aneb stále vpřed|verze 9.1]] obsahuje podporu COLLATEs, integraci s SE-Linuxem, synchronní replikaci, upravený režim SERIALIZABLE, podporu cizích tabulek dle standardu SQL/MED, cyklus FOREACH v PL/pgSQL a řadu dalších funkcí.Ve [[PostgreSQL 9.2 (2012)|verzi 9.2]] se setkáme s index only scanem, datovým typem range, datovým typem JSON, podporou SP_GIST indexů. Ve [[PostgreSQL 9.3 (2013)|verzi 9.3]] je k dispozici např. podpora DDL triggerů, klauzule LATERAL, kontrolní součty datových stránek. [[PostgreSQL 9.4 (2014): transakční sql json databáze|Verze 9.4]] přináší podmíněné agregační funkce a agregační funkce na seřazených datech (median), nerelační datový typ jsonb (další generace typu HStore), možnost konfigurace pomocí SQL příkazů (ALTER SYSTEM). [[PostgreSQL 9.5 (2015) držte si klobouky, zrychlujeme|Verze 9.5]] přináší GROUPING SETS, UPSERT, práva na úrovni řádku (Row Level Security), vyšší výkon pod extrémní zátěží, online komprimaci transakčního logu. [[PostgreSQL 9.6 (2016) odteď paralelně|verze 9.6]] umožňuje využít pro jeden dotaz více CPU. [[PostgreSQL 10 (2017) - drsně rozběhnutý slon|Verze 10]] přináší zlepšení partitioningu, integraci logické replikace, podpoře více sloupcových statistik. Ve [[PostgreSQL 11 (2018)|verzi 11]] můžeme používat příkaz CALL a v procedurách explicitně commitovat. V této verzi díky paralelnímu hashjoinu dosáhneme rychlejších analytických výpočtů. Přínosem je i dynamičtější partitioning. [[PostgreSQL 12 (2019)|Verze 12]] přináší podporu JSONPath, podporu nedeterministických locales (např. case insensitive) a další způsob práce s více sloupcovými statistikami. Ve verzi 13 můžeme očekávat lepší hash agregaci, efektivnější ukládání klíčů v indexu (deduplikace), a výrazně rychlejší vykonávání výrazů v PLpgSQL. Díky tomu je PostgreSQL solidní a bezpečnou platformou pro vývoj aplikací (informační, řídící a monitorovací systémy, výzkum, aplikace pro státní a komunální správu).
viz [http://www.postgresql.org/about/featurematrix.html#1 Feature Matrix]
Správce, byrokrat, editor, reviewer
1 911
editací