PostgreSQL

Z PostgreSQL
Přejít na: navigace, hledání
PostgreSQL
Logo180.jpg
The PostgreSQL Logo
Maintainer: PostgreSQL
Global Development Group
Latest release: 9.4.1 / 5. února 2015
OS: Unix, Microsoft Windows
License: PostgreSQL licence
Website: www.postgresql.org

PostgreSQL (nebo zkráceně Postgres) je plnohodnotným relačním databázovým systémem s otevřeným zdrojovým kódem. Má za sebou více než sedmnáct let aktivního vývoje a má vynikající pověst pro svou spolehlivost a bezpečnost. Běží nativně na všech rozšířených operačních systémech včetně Linuxu, UNIXů (AIX, BSD, HP-UX, SGI-IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) a Windows. Stoprocentně splňuje podmínky ACID, plně podporuje cizí klíče, operace JOIN, pohledy, spouště a uložené procedury. Obsahuje většinu SQL92 a SQL99 datových typů, např. INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, DATE, INTERVAL a TIMESTAMP. Nechybí ani podpora moderních datových typů jako je JSON nebo XML.

Vývojáři PostgreSQL se snaží o respektování a implementaci standardu ANSI SQL - k dispozici vlastnosti popsané v ANSI/SQL 200x (např. rekurzivní a analytické dotazy) a ANSI/SQL 201x. K systému existuje kvalitní volně dostupná dokumentace včetně českých překladů FAQ a FAQ pro o.s. fy. Microsoft. Výkonnostně nezaostává za srovnatelnými komerčními systémy a v častokrát je i předčí. Deset rad jak efektivně používat PostgreSQL

"U našich klientů provozujeme tisíce instalací PostgreSQL na často pochybných strojích. Provozujeme je od malých netboocích až výkonných clusterech. A ještě jsme nezaznamenali jediný případ ztráty dat, který by byl způsobený PostgreSQL" - Petr Ferschmann, CEO, Internetové ekonomické systémy FlexiBee, FlexiBee Systems s.r.o.

"Večer trávený nad PL/PgSQL, které se dá používat a je k němu dobrá dokumentace, což o psaní stored procedur ve FirebirdSQL napsat nemohu ani omylem." - MaReK Olšavský

PostgreSQL lze nainstalovat ze všech veřejných depozitářů linuxových distribucí (případně repozitáře vyhrazeného pro PostgreSQL). Vždy aktuální instalační soubor pro Microsoft Windows lze PostgreSQL stáhnout z archivu EnterpriseDB.

PostgreSQL je šířen pod BSD licencí, která je nejliberálnější ze všech open source licencí. Tato licence umožňuje neomezené bezplatné používání, modifikaci a distribuci PostgreSQL a to ať pro komerční nebo nekomerční využití. PostgreSQL můžete šířit se zdrojovými kódy nebo bez nich, zdarma nebo komerčně.

Skupiny Google
Přihlásit odběr skupiny PostgreSQL-cz
E-mail:
Navštívit tuto skupinu

PostgreSQL umožňuje běh uložených procedur napsaných v několika programovacích jazycích, v Perlu, v Pyhon, v jazyku C nebo v speciálním PL/pgSQL, jazyku vycházejícím z PL/SQL fy. Oracle. Existují PostgreSQL varianty JDBC, ODBC, dbExpress, Open Office, PHP, .NET, Perl nativních rozhraní. K PostgreSQL existuje překladač Embedded SQL pro C a C++. Dále existuje experimentální podpora SQL/PSM - standardizovaného jazyka pro návrh uložených procedur v ANSI SQL.

Předchůdcem systému PostgreSQL byl systém Ingres (Interactive Graphics and Retrieval System), vyvinutý na kalifornské univerzitě v Berkeley v letech 1977 - 1985. Jeho nástupce byl vyvíjen pod vedením Prof. Michaela Stonebrakera jako objektově-relační databázový server pod názvem Postgres. Z toho později firma Illustra vytvořila komerční produkt, který byl později převzat Informixem. Původní Postgres byl doplněn o podporu jazyka SQL a byl označen Postgres95. V létě 1996 Marc Fournier, Bruce Momjian a Vadim B. Mikheev pokračovali na vývoji Postgres95 už jako open source a nezávisle na univerzitě. Systém byl postupně opravován a po odstranění nejhorších problémů začala implementace nových vlastností. Na konci roku 1996 byl projekt přejmenován na PostgreSQL a byla uvolněna verze 6.0.

Počínaje osmičkovou řadou PostgreSQL obsahuje vlastnosti, které očekáváme od tzv. enterprise produktů: stabilní výkon, MVCC, TOAST, WAL, Save Points, Point In Time Recovery, dvoufázové potvrzování, Partitioning, podporu SMP, informační schémata, částečné a funkcionální indexy, podporu SQL/XML, integrovaný fulltext, integrovanou autentifikaci v prostředí MS Windows. verze 8.4. (více v článku PostgreSQL v roce 2009 (PostgreSQL 8.4)), přináší funkce funkce na které jsme zvyklí z nejlepších komerčních databázových systémů - namátkou Common Table Expressions, podporu locales pro každou databázi, některé stávající funkce jsou rozšířeny, optimalizovány (podpora SEMIJOINu, ANTIJOINu, statistik pro fulltext).

"Zkušenosti s PostgreSQL jsou zatím výborné. Odpadly nám problémy s pády SQL serveru a s neaktivitou serveru při odpoledním zálohování. Také se výrazně zrychlila odezva programů, zejména díky rychlejšímu provádění SELECT příkazů." - zkušenosti vývojářů ekonomického systému po migraci na PostgreSQL.

Verze 9.0 přináší integrovanou replikaci, podmíněné a sloupcové triggery, klauzuli ORDER BY v agregačních funkcích, JOIN removal (odstranění nepotřebnách relací z prováděcích plánů). verze 9.1 obsahuje podporu COLLATEs, integraci s SE-Linuxem, synchronní replikaci, upravený režim SERIALIZABLE, podporu cizích tabulek dle standardu SQL/MED, cyklus FOREACH v PL/pgSQL a řadu dalších funkcí.Ve verzi 9.2 se setkáme s index only scanem, datovým typem range, datovým typem JSON, podporou SP_GIST indexů. Ve verzi 9.3 je k dispozici např. podpora DDL triggerů, klauzule LATERAL, kontrolní součty datových stránek. Verze 9.4 přináší podmíněné agregační funkce a agregační funkce na seřazených datech (median), nerelační datový typ jsonb (další generace typu HStore), možnost konfigurace pomocí SQL příkazů (ALTER SYSTEM). Díky tomu je PostgreSQL solidní a bezpečnou platformou pro vývoj aplikací (informační, řídící a monitorovací systémy, výzkum, aplikace pro státní a komunální správu).

viz Feature Matrix

Předností systému PostgreSQL je rozšiřitelnost. Systém může být bezproblémově rozšiřován o nové datové typy, funkce operátory, agregační funkce, procedurální jazyky. Díky tomu mohly vzniknout následující rozšíření: PostGIS - podpora pro geografické informační systémy, Slony-I - master to multiple slaves replikace. Na serverech pgfoundry nebo PGXN je k dispozici několik desítek doplňků včetně doplňků rozšířující o funkcionalitu MySQL, SQL Serveru a Oraclu. Uživatelé také oceňují vynikající uživatelskou podporu (ať začátečníků nebo pokročilých uživatelů).

Za vývojem PostgreSQL stojí skupina nezávislých vývojářů a uživatelů, ke které se kdokoliv může připojit. A to přihlášením do diskusního fóra a následnou participací na projektu: patche, podporou uživatelů, psaním a překladem dokumentace atd.

PostgreSQL je faktickým průmyslovým standardem - existují komerční databáze postavené nad komunitním PostgreSQL - Netezza,GreenPlum, EnterpriseDB. Můžeme se setkat s databázemi, které používají protokol kompatibilní s PostgreSQL - Akiban Server, Stado, H2 nebo databáze, které přebírají interface PostgreSQL - např. Vertica.

CSPUG - Czech and Slovak PostgreSQL Users Group

Za účelem podpory sdružování uživatelů PostgreSQL vznikla v roce 2010 obecně prospěšná společnost (dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích) Sdružení českých a slovenských uživatelů PostgreSQL.Autorem zde uložených dokumentů (a překladatelem FAQ) je Pavel Stěhule.