Školení

Z PostgreSQL
Verze z 3. 1. 2019, 12:00, kterou vytvořil imported>Pavel
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

In-house školení PostgreSQL

Vyberte si z naší nabídky jednodenní školení pro začátečníky i pokročilé. Z těchto jednodenních školení je možné (na základě poptávky) kombinovat vícedenní školení. Tato školení vede a organizuje Pavel Stěhule, který se také podílí na vývoji PostgreSQL a je dlouholetým uživatelem a propagátorem této databáze. Již pro tři Vaše zaměstnance jsou tato školení levnější (bez ohledu na úsporu času) než školení organizovaná počítačovými školami. Pokud byste měli zájem o in-house školení nebo se chcete informovat o nejbližším termínu, obratťe se, prosím, přímo na Pavla Stěhuleho (kontakt).

Cena za jeden den in-house školení je 14 tis. Kč (bez DPH) pro 4 osob plus příplatek 1500 Kč za každého další účastníka (26 tis za max 12 osob). (veřejná školení se vypisují na základě poptávky více než. 8 účastníků, cena je 4500 Kč za osobu). Pro bližší informace ohledně nejbližších termínů kontaktujte Pavla Stěhuleho pavel.stehule@gmail.com, mob: 724 191 000. V případě školení mimo Prahu jsou účtovány cestovní výdaje. V ceně jsou vytištěné školící materiály. Cena platí pro ČR.

Všeobecné základy

Školení je určeno začátečníkům a středně pokročilým uživatelům, kteří se během osmi hodinového kurzu dozvědí vše potřebné k efektivnímu používání tohoto databázového systému. K dispozici jsou školící materiály. Školení předpokládá obecné znalosti SQL a IT problematiky u posluchačů (např. není vysvětlován pojem databáze, relace, SQL DML DDL příkazy atd). Účastníci školení by měli získat přehled o možnostech PostgreSQL a měli by být následně schopni efektivně používat PostgreSQL.

 • Podpora PostgreSQL na internetu
 • Instalace ve zkratce
 • Porovnání o.s. SQL RDBMS Firebird, PostgreSQL, MySQL a SQLite
 • Minimální požadavky na databázi, ACID kritéria
 • Charakteristické prvky PostgreSQL MGA, TOAST
 • Datové typy bez limitů - TOAST
 • Spolehlivost a výkon - WAL
 • Nutné zlo, příkaz VACUUM
 • Rozšiřitelnost
 • Základní příkazy pro správu PostgreSQL
 • Export, import dat
 • Efektivní SQL, indexy, optimalizace dotazů
 • Funkce generate_series

Administrace

Z názvu je patrné, že toto školení je určené jak začínajícím tak i pokročilým administrátorům, které připravuje na každodenní správu PostgreSQL databází. Po absolvování kurzu by mělo být absolventům jasné, proč se provádí určité činnosti (pravidelné nebo nahodilé), a na co, při správě PostgreSQL, klást důraz. Školení je šesti hodinové. K dispozici jsou podklady pro toto školení.

 • Omezení přístupu k databázi
 • Údržba databáze
 • Správa uživatelů
 • Export, import dat
 • Zálohování, obnova databáze
 • Konfigurace databáze
 • Monitorování databáze
 • Instalace doplňků
 • Postup při přechodu na novou verzi

Základy SQL

Toto školení je určeno především začátečníkům (z ne IT oborů), kteří chtějí využít SQL pro tvorbu vlastních reportů. Během kurzu jsou vysvětleny základní pojmy z teorie a praxe relačních databází. Dvě třetiny času osmihodinového školení je věnováno procvičování dotazů (od nejjednodušším ke středně složitým), tak aby po absolovent školení dokázal samostatně (pro svou praxi) získávat zajímavá data z SQL databází. K dispozici jsou školící materiály.

 • Příkaz SELECT - spojování tabulek, filtrování, projekce, řazení
 • Ostatní databázové objekty - sekvence, pohledy, indexy
 • Zajištění referenční a doménové integrity - primární a cizí klíče, domény, triggery

Programování v PL/pgSQL

Tento kurz je určen především vývojářům, kteří chtějí zvládnout efektivní vývoj nad PostgreSQL, který není bez uložených procedur myslitelný. PostgreSQL podporuje jak SQL procedury tak tzv. externí procedury. K dispozici je několik jazyků od SQL až po PL/Perl. Každý jazyk nabízí jiné možnosti a po absolvování kurzu by se vývojář měl dokázat rozhodnout pro jeden konkrétní jazyk, který pro dané zadání nabízí největší možnosti. Školení je osmi hodinové - důraz je kladen na procvičení vyložené látky. K dispozici jsou podklady pro toto školení.

 • Uložené procedury, co a proč
 • Inline procedury v SQL
 • Úvod do PL/pgSQL
 • Syntaxe příkazu CREATE FUNCTION
 • Blokový diagram PL/pgSQL
 • Příkazy PL/pgSQL
 • Dynamické SQL
 • Použití dočasných tabulek v PL/pgSQL
 • Triggery v PL/pgSQL
 • Tipy pro vývoj PL/pgSQL
 • Příloha, Transakce

High performance

Tento kurz je určen pokročilejším uživatelům a vývojářům, kteří používají PostgreSQL. Zabývá se obecněji otázkou výkonu datově orientovaných aplikací postavených nad relační databází. K dispozici jsou podklady pro toto školení.

 • Základní faktory ovlivňující výkon databáze
 • Aplikační vrstvy
 • CPU, RAM, IO, NET
 • Konfigurace PostgreSQL
 • Identifikace hrdel
 • Použití cache a materializovaných pohledů
 • Použití indexů a psaní index friendly aplikací
 • Cost based optimizer, projevy chyb v odhadech a jejich řešení
 • Monitoring
 • Doporučení

Zálohování a replikace

Toto školení je určeno pokročilejším uživatelům PostgreSQL. V rámci školení se účastníci seznámí s možnostmi zálohování a také si prakticky vyzkouší konfiguraci vestavěné replikace.

 • Úvod - backup, replikace
 • Konfigurace exportu transakčního logu
 • pg_basebackup
 • Barman
 • Konfigurace vestavěné replikace
 • Kombinace replikace a exportu transakčního logu
 • pg_rewind

Školení pod záštitou www.root.cz (Akademie root.cz)

Ve spolupráci s redakcí Root.cz připravujeme školení PostgreSQL. Podrobnosti o obecném školení můžete nalézt na http://akademie.blog.root.cz/postgresql-efektivne/, školení programování uložených procedur na http://www.root.cz/texty/ulozene-procedury-v-postgresql/ a školení http://www.root.cz/texty/akademie-sql-pro-zacatecniky/ věnované úvodu do SQL.