Historie verzí stránky „3.6 Změnil jsem adresář. Přesto se PostgreSQL nainstaloval do přednastaveného adresáře“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace