Historie verzí stránky „4.2 V seznamu procesů vidím několik postgres.exe procesů a to přestože jsem server spustil pouze jednou“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace