Aktuality

Z PostgreSQL
Verze z 20. 6. 2024, 18:38, kterou vytvořil PavelStehule (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Starší aktuality

MariaDB 11.4 přechází na cost based optimizer

17.6.2024 Vychází nová verze MariaDB s cost based optimalizátorem

Zemřel Simon Riggs

26.3.2024 při havárii malého letadla tragicky zahynul Simon Riggs - dlouholetý špičkový vývojář PostgreSQL (mimo jiné autor PITR, hot standby, synchronní replikace)

Firebird 5.0

11.1.2024 - byla vydána nová verze databáze Firebird

PostgreSQL 16

14.9.2023 - byla vydána nová verze PostgreSQL

Zemřel Martin Kersten

6.7.2022 - ve věku 69 let zemřel Martin Kersten - databázový vizionář, který se podílel na vývoji paměťových a sloupcových databází. Je autorem databáze MonetDB. Jeho studenti jsou autoři dalších úspěšných databází jako například Snowflake.

PostgreSQL 14

14.9.2021 - Byla vydána nová verze PostgreSQL

K dispozici je Firebird 4.0

3.6.2021 - Byla vydána nová major verze Firebirdu http://firebirdsql.org/en/news/firebird-4-0-is-released/

Byla uvolněna PostgreSQL verze 13

24.9.2020 - dnes byla uvolněna verze 13 s deduplikací klíčů v indexu

Byla uvolněna PostgreSQL verze 12

3.10.2019 - dnes byla uvolněna verze 12 s REINDEX CONCURRENTLY a ve výchozím stavu zapnutém JITu

Byla uvolněna PostgreSQL verze 11

18.9.2018 - dle plánovaného rozvrhu byla dokončena verze 11 https://www.postgresql.org/about/news/1894/

Byla uvolněna první verze TimescaleDB

12.9.2018 - s extenzí TímescaleDB může být PostgreSQL provozován jako výkoná databáze časových řad - https://github.com/timescale/timescaledb/releases/tag/1.0.0-rc1

Oracle zveřejnil MySQL 8.0

20.4.2018 - po dokončení refaktoringu MySQL vychází první čistě Oracle verze MySQL (po 10 letech od převzetí SUNu) - více na https://mysqlserverteam.com/whats-new-in-mysql-8-0-generally-available/

Oracle zveřejnil MySQL 5.7

17.3.2016 - po několika letech intenzivního vývoje Oracle dokončil práce na MySQL 5.7. U této verze došlo k přepsání velké části planneru, parseru - více na https://www.oracle.com/corporate/pressrelease/mysql-5-7-ga-101915.html

Nová verze PipelineDB

9.3.2016 - https://www.pipelinedb.com/blog/pipelinedb-0-9-continuous-transforms-streaming-topologies-and-postgresql-9-5-compatibility - nyní již se jedná o fork PostgreSQL 9.5.

Byla zveřejněna vývojová verze PipelineDB

7.7.2015 - Autoři PipelineDB zveřejnili verzi 0.7.7 PipelineDB - proudové databáze postavené nad PostgreSQL

Začaly práce na vývojové verzi PostgreSQL 9.6

1.7.2015 - možná budoucí 10.0. Co můžeme čekat - využití více CPU pro jeden dotaz, integrovanou logickou replikaci, vícesloupcové statistiky, ...

Do PostgreSQL 9.5 byla integrovaná infrastruktura pro podporu využití více CPU pro zpracování jednoho SQL příkazu

1.5.2015 viz http://git.postgresql.org/gitweb/?p=postgresql.git;a=commitdiff;h=924bcf4f16d54c55310b28f77686608684734f42

PostgreSQL 9.5 bude obsahovat RLS (Row Line Security)

5.10.2014 9.5 obsahuje podporu RLS .. založené na implicitním filtrování definovaném politikou (příkaz CREATE POLICY) http://michael.otacoo.com/postgresql-2/postgres-9-5-feature-highlight-row-level-security/

postgres=# create policy vlozil_data on data for all using (vlozil = session_user);
CREATE POLICY

postgres=# alter table data enable row level security ;
ALTER TABLE

postgres=> explain select * from data;
           QUERY PLAN           
------------------------------------------------------
 Seq Scan on data (cost=0.00..29.25 rows=6 width=44)
  Filter: (("session_user"())::text = vlozil)
 Planning time: 0.236 ms
(3 rows)

Komerční vývoj InfiniDB končí

19.9.2014 Vývoj komerční sloupcové databáze implementované jako engine do MySQL končí. Zdrojové kódy byly zveřejněny.

Poslední update PostgreSQL 8.4

26.7.2014 8.4.22 je je posledním updatem verze 8.4. Tato verze nadále není opravovaná a podporovaná viz Release Notes

Vývojový tým Drizzle byl rozpuštěn a vývoj Drizzle končí

24.2.2014 [1] Po převzetí Sunu se vývojový tým přesunul pod Rackspace, který ale nyní přestal projekt sponzorovat. Navíc byl vývoj ukončen tak nešťastně, že vývojáři přišli o veškerou dokumentaci.

V 9.4. bude pozdržená replikace

20.12.2013 [2]

InfiniDB je nyní kompletně open source

16.10.2013 InfiniDB bylo kompletně otevřeno - InfiniDB je sloupcový databázový engine pro MySQL http://serge.frezefond.com/2013/10/infinidb-column-store-moves-to-open-source-congrats/

Vyšla nová verze SQLite 3.8.0

26.8.2013 Vyšla nová verze SQLite 3.8.0 s přepracovaným plannerem https://www.sqlite.org/changes.html

Začal vývoj PostgreSQL 9.4

14.6.2013 Tom Lane vytvořil branch pro 9.3, čímž se master stal 9.4

Aplikován patch redukující úroveň zámků triggerů referenčí integrity

23.1.2013 Alvaro Herrera napsal patch, který implementuje novou úroveň zámku FOR NO KEY UPDATE, kterou nově používají RI triggery - prostřednictvím těchto triggrů je v PostgreSQL kontrolována referenční integrita. Tím by mělo dojít k výrazné redukci četnosti situací, kdy RI blokuje UPDATEs - http://git.postgresql.org/gitweb/?p=postgresql.git;a=commitdiff;h=0ac5ad5134f2769ccbaefec73844f8504c4d6182

Npgsql 2.0.12 podporuje Entity Framework

3.9.2012 Nová stabilní verze driveru pro .NET Npgsql podporuje Entity Framework

Vývoj 9.2 je u konce, začíná se pracovat na PostgreSQL 9.3

6.8.2012 PostgreSQL 9.3 bude obsahovat DDL triggery a LATERAL poddotazy

postgres=# select * from omega;
 a │   b
───┼───────────
 1 │ {1,2,3,4}
 2 │ {5,6,7}
 3 │ {8,9}
 4 │ {10}
(4 rows) 

postgres=# select a, array_agg(u.b + 1) 
       from omega, lateral unnest(omega.b) u(b) 
       group by a;
 a │ array_agg
───┼───────────
 1 │ {2,3,4,5}
 2 │ {6,7,8}
 3 │ {9,10}
 4 │ {11}
(4 rows) 

Libre Office nativně podporuje PostgreSQL

15.2.2012 Libre Office 3.5 nativně podporuje PostgreSQL - instalace JDBC driveru je minulostí.

PostgreSQL obsahuje podporu range typů

3.11.2011 Range typy umožňují efektivní vyhledávání nad rozsahy viz Zajímavé commity v 9.2

CREATE TABLE room_reservation
(
 room TEXT,
 during TSRANGE,
 EXCLUDE USING gist (room WITH =, during WITH &&)
);

INSERT INTO room_reservation VALUES
 ( '123A', '[2010-01-01 14:00, 2010-01-01 15:00)' );
-- Result: INSERT 0 1
INSERT INTO room_reservation VALUES
 ( '123A', '[2010-01-01 14:30, 2010-01-01 15:30)' );
-- Result:
--  ERROR: conflicting key value violates exclusion constraint "room_reservation_room_during_excl"
--  DETAIL: Key (room, during)=(123A, [ 2010-01-01 14:30:00, 2010-01-01 15:30:00 )) conflicts with
--      existing key (room, during)=(123A, [ 2010-01-01 14:00:00, 2010-01-01 15:00:00 )).
INSERT INTO room_reservation VALUES
 ( '123B', '[2010-01-01 14:30, 2010-01-01 15:30)' );

SELECT lower_inc(nr), lower(nr), upper(nr), upper_inc(nr) FROM numrange_test
 WHERE NOT isempty(nr) AND NOT lower_inf(nr) AND NOT upper_inf(nr);
 lower_inc | lower | upper | upper_inc 
-----------+-------+-------+-----------
 t     |  1.1 |  2.2 | f
 t     |  1.7 |  1.7 | t
(2 rows)

Podle analýzy kódu je PostgreSQL nejmenší z trojice Firebird, MySQL a PostgreSQL

9.10.2011 Podle analýz http://www.ohloh.net/ má PostgreSQL cca 620 tis řádků kódu, MySQL cca 1.4 mil řádků kódu a Firebird 4 mil řádků kódu - což vzhledem k tomu, že se PostgreSQL bere jako databáze s největší nabídkou funkcí skvělý výsledek.

Vývojová verze PostgreSQL podporuje index-only scan

8.10.2011 Dlouho postrádaná funkce je konečně k dispozici - http://rhaas.blogspot.com/2011/10/index-only-scans-weve-got-em.html

Apple přešel na PostgreSQL

9.9.2011 PostgreSQL nahradilo MySQL coby předinstalovanou databázi v MacOS Lion. Důvodem jsou možné obavy ze střetu s Oraclem, možná licence BSD u PostgreSQL.

Vývoj Drizzle a PostgreSQL

8.2.2011 implementace úrovně Serializable nyní odpovídá implementacím v komerčních db. Nechybí ani podpora COLLATES - locale per column. V Drizzle neumožní implicitní kartézský součin - viz http://www.linuxjedi.co.uk/?p=89

Vyšla nová verze phpPgAdminu

30.11.2010 K dispozici je verze 5.0. Obsahuje zejména podporu nových funkcí PostgreSQL 9.0 a komplexnější podporou fulltextu - http://sourceforge.net/projects/phppgadmin/files//phpPgAdmin%20%5Bstable%5D/phpPgAdmin-5.0/HISTORY/view

PostgreSQL 9.1 umí instead of triggery

13.10.2010 V připravované verzi PostgreSQL bude možné používat triggery nad pohledy (views):

Description: define a new trigger
Syntax:
CREATE TRIGGER name { BEFORE | AFTER | INSTEAD OF } { event [ OR ... ] }
  ON table [ FOR [ EACH ] { ROW | STATEMENT } ]
  [ WHEN ( condition ) ]
  EXECUTE PROCEDURE function_name ( arguments )

Francouzská státní správa používá PostgreSQL pro zpracování dat sociálního zabezpečení

14.9.2010 CNAF (jedna z největších částí systému sociálního zabezpečení Francouzské republiky) úspěšně přemigrovala své databáze z COBOLu do PostgreSQL. Na migraci se podílely firmy BULL a Dalibo. Jedná se o cca 250 databází - největší databáze má 250G - v databázi jsou složky cca 11 miliónů osob - viz http://www.bull.us/liberatedb/successes/GCOS8_PostgreSQL/GCOS8PostgreSQL.php.

Ohlášení finální verze 9.0

10.9.2010 Přesně za deset dní bude uvolněna finální verze PostgreSQL 9.0.

RC1 je na světě

27.8.2010 PostgreSQL 9.0 se blíží do finále - zdrojové kódy již byly otagované na Release Candidate 1

PostgreSQL přešel z CVS na GIT

17.8.2010 Po dlouhém váhání byly zdrojové kódy a vývoj přesunuty z verzovacího systému CVS do systému GIT.

Využití funkčních závislostí v klauzuli GROUP BY

7.8.2010 Tom Lane včera commitnul patch Petera Eisentrauta, který modifikuje kontrolu úplnosti klauzule GROUP BY. V předchozích verzích platila jednoduchá podmínka - v rámci dotazu obsahujícího agregační funkce musí platit, že sloupec je buďto v agregační funkci nebo v seznamu klauzule GROUP BY. Nyní je toto pravidlo upraveno - sloupec je buďto v agregační funkci, nebo v klauzuli GROUP BY a nebo je funkčně závislý na sloupci, který je v klauzuli GROUP BY. PostgreSQL zatím eviduje pouze jediný typ funkční závislosti a to závislosti hodnot na primárním klíči.

-- sloupec id musí být primárním klíčem tabulky zamestnanci
postgres=# SELECT * FROM zamestnanci;
 id | jmeno | prijmeni 
----+-------+----------
 1 | Pavel | Stehule
 2 | Tomas | Marny
(2 rows)

postgres=# SELECT * FROM mzdy;
 zamestnanec_id | vyplaceno | castka 
----------------+------------+----------
       1 | 2010-06-01 | 10000.00
       1 | 2010-07-01 | 10020.00
       2 | 2010-05-01 | 8020.00
       2 | 2010-06-01 | 12020.00
       2 | 2010-07-01 | 13020.00
(5 rows)

-- dotaz napsaný s využitím funkční závislosti
postgres=# select jmeno, prijmeni, sum(castka) from zamestnanci join mzdy on id = zamestnanec_id group by id;
 jmeno | prijmeni |  sum  
-------+----------+----------
 Pavel | Stehule | 20020.00
 Tomas | Marny  | 33060.00
(2 rows)

-- dotaz s výčtem všech sloupců
postgres=# select jmeno, prijmeni, sum(castka) from zamestnanci join mzdy on id = zamestnanec_id group by id, jmeno, prijmeni;
 jmeno | prijmeni |  sum  
-------+----------+----------
 Pavel | Stehule | 20020.00
 Tomas | Marny  | 33060.00
(2 rows)

PHP oslaví 15 let

8.6.2010 PHP oslavilo 15 let - což je teda už opravdu doba zvlášť pro ty, kteří pamatují ještě dobu, kdy se psaly CGI skripty např. v Bashi viz http://schlueters.de/blog/archives/136-15-years-of-PHP.html

Změna na poslední chvíli v syntaxi pojmenovaných parametrů 9.0

30.5.2010 - jelikož se zjistilo, že syntaxe expr AS identif se použije v ANSI SQL:2011 k OOP přetypování, tak se narychlo provedla změna na identif := expr. Tato syntaxe je navíc o něco bližší budoucí ANSI SQL syntaxi identif => expr.

PgCon 2010 - Developer Meeting

21.5.2010 - tradiční výroční jednodenní setkání vývojářů PostgreSQL umožňuje nahlédnout do plánů vývoje PostgreSQL a poznat priority pro následující verzi - více na zápisu ze setkání http://wiki.postgresql.org/wiki/PgCon_2010_Developer_Meeting#Development_Priorities_for_9.1 Mezi priority 9.1 patří:

 • synchronní replikace
 • predikátové zamykání/implementace klasické úrovně režimu SERIALIZABLE
 • přeplánování uložených plánů podle aktuálních hodnot parametrů
 • globální dočasné tabulky
 • materializované pohledy
 • DDL triggery

Další důležitou zprávou je přechod PostgreSQL z CVSka na Git.

SAP kupuje Sybase

14.5.2010 - Další producent databází mizí - Sybase přesouvá se pod křídla SAPu.

Společnost xlTee dodalo novou verzi systému pro obchodování na burze využívající PostgreSQL

27.03.2010 http://businessworld.cz/aktuality/xITee-dorucila-novou-verzi-systemu-pro-financni-derivaty-CFD-5814

Fotky z Prague PostgreSQL Developers' Day 2010

8.2.2010 Fotky od Tomáše Vondry jsou k dispozici na http://www.fuzzy.cz/cs/galerie/prague-postgresql-developers-day-2010/

Nová verze PostGISu

7.2.2010 Byla uvolněna verze 1.5 s podporou geodetických dat, GML, KML - http://www.postgis.org/pipermail/postgis-devel/2010-February/008611.html

Následující verze PostgreSQL bude zahajovat novou řadu 9

21.1.2010 Na základě integrace podpory replikace bylo rozhodnuto, že letošní release PostgreSQL zahájí novou řadu. V létě se tedy dočkáme PostgreSQL verze 9.0.

PostgreSQL obsahuje vestavěnou podporu replikace

19.12.2009 Simon Riggs commitl patch, který je snad tím nejvíce očekáváným patchem během posledních pěti let. Také jsme si na něj museli počkat 3 roky. První pokus o zařazení byl ve verzi 8.3, tedy skoro před dvěma roky.

Security update všech verzí PostgreSQL

Vyšel security update všech verzí PostgreSQL. Doporučuje se proto co nejrychleji updatovat. Navíc v případě, že používáte v 8.4 HASH index, je nutné provést reindexaci.

Termíny ukončení podpory jednotlivých verzí PostgreSQL

8.12.2009 Konečně došlo ke shodě ohledně politiky podpory jednotlivých verzí PostgreSQL. Každá verze je podporována pět let. Výjimkou jsou verze 7.4 a 8.0, jejichž podpora byla prodloužena, tak aby se jejich uživatelé měli více času pro migraci na vyšší verze.

Verze Ukončení podpory
PostgreSQL 7.4 červenec 2010 (prodloužená podpora)
PostgreSQL 8.0 červenec 2010 (prodloužená podpora)
PostgreSQL 8.1 listopad 2010
PostgreSQL 8.2 prosinec 2011
PostgreSQL 8.3 leden 2013
PostgreSQL 8.4 červenec 2014

Prague PostgreSQL Developers' Day 2010

Třetí ročník konference P2D2 se bude konat 4.února 2010 v prostorách Masarykovy koleje, Thákurova 1, Praha 6. Na programu se pracuje a registrace bude možná začátkem ledna.

Přednášky z Prague PostgreSQL Developers' Day 2009

Při příležitosti oslav 17. listopadu se objevily přednášky a videa z konference Prague PostgreSQL Developers' Day 2009. Na přípravě dalšího ročníku se intenzivně pracuje.

PostgreSQL 8.5 Alfa 2

27.10.2009 Při příležitosti svátku České státnosti vyšla druhá alfa verze PostgreSQL 8.5 http://www.postgresql.org/about/news.1152

Odstranění automatického doplňování do sekce FROM

22.10.2009 Při zapnutí konfiguračné volby add_missing_from PostgreSQL automaticky doplnil do klauzule FROM chybějící tabulky (které detekoval podle aliasů). Tato funkcionalita byla odstraněna!

postgres=# SET add_missing_from TO on;
SET

postgres=# select * from x;
 a │ b 
────┼────
 10 │ 20
(1 row)

postgres=# SELECT x.*;
NOTICE: adding missing FROM-clause entry for table "x"
LINE 1: SELECT x.*;
        ^
 a │ b 
────┼────
 10 │ 20
(1 row)

Ověrte si, že v add_missing_from máte OFF.

Security update

9.9.2009 - více na http://it.toolbox.com/blogs/database-soup/about-todays-security-update-34035?rss=1

PostgreSQL 8.5 alpha 1

Po ukončení prvního commit festu vyšel PostgreSQL 8.5 alpha 1. Rozhovor s Peterem Eistentrautem o novém vývojovém modelu lze najít na blogu Joshe Berkuse.

PostgreSQL 8.4.0 je tady

1.7.2009 - PostgreSQL 8.4.0 je konečně venku.. Zároveň vyšel PgAdmin 1.10.

8.4 RC1

16.6.2009 - PostgreSQL 8.4 RC1 je venku. http://www.postgresql.org/about/news.1097

8.4 Beta2

21.5.2009 - Dnes vyšla druhá beta verze PostgreSQL 8.4.

Tom Lane v novém tričku

Jak někteří vědí, právě probíhá konference PgCon. Tak jako každý rok, každý účastník dostane tričko. Tom Lane byl z něho natolik nadšený, že si ho ihned oblékl.

Falconu jsou tři roky

3.5.2009 Před více než třemi roky byl ohlášen vývoj db engine Falcon - http://mike.kruckenberg.com/archives/2006/04/jim_starkey_int.html

Docela zajímavá analýza kódu PostgreSQL

21.4.2009 http://www.ohloh.net/p/postgres/analyses/latest - vývoj Postgresu je zatím lineární. V lednu 2009 zdrojový kód obsahoval 483 tisíc řádků kódů v C (čistě, bez komentářů a prázdných řádků), a 176 tisíc řádků komentářů.

Přednášky z P2D2 2008

Přednášky z loňského ročníku Prague PostgreSQL Developers' Day se konečně objevily na webu konference. Omlouváme se za zpoždění. Přednášky z letoška by se měly objevit co nejdříve.

Beta1 je na světě

9.4.2009 - Dnes by měla být dostupná první beta verze PostgreSQL 8.4.

Skype hledá v Praze databázové odborníky

Softwarové inženýrské centrum Skype rozšiřuje svůj tým v Praze a bylo otevřeno mnoho pozic pro databázové vývojáře! Kontakt: jobs@skype.net. Více info na http://jobs.skype.com/cz/vacancy.html?ref=DB-DEV-CZ. Ostatní otevřené pozice v Praze jsou k nahlédnutí na http://jobs.skype.com/cz/vacancies-tag.html?tag=prague.

Založení občanského sdružení CSPUG

20.2.2009 Ve večerních hodinách 12 února 2009 byl ustanoven přípravný výbor za účelem založení občanského sdružení CSPUG - Czechoslovak PostgreSQL Users Group. Členy přípravného výboru jsou Zdeněk Kotala, Pavel Stěhule a Július Štroffek. Cílem budoucího občanského sdružení je podpora uživatelů PostgreSQL. Aktuálně se pracuje na dokončení stanov.

Práce na 8.4 finišují

20.2.2009 Poslední měsíc cyklu se tradičně nese v bojovém duchu a tradičním schizmatu. Jedni by rádi viděli co nejdříve vydanou novou verzi, druzí by s vydáním naopak počkali a ještě přidali některé funkce. Aktuálně tyto půtky a debaty ustaly a vývojáři se opět ponořili do své práce. Do 8.4 již byly integrovány následující funkce: možnost nastavení přístupových práv na sloupce, paralelní načtení dumpu databáze. V tomto týdnu se do headu dostávají první patche, které přinesou podporu hot standby režimu, také se počítá s integrací SELinuxu (letos bez row level acl), optimalizace GIN indexu a další způsob provedení spojení tabulek.

Fotky z Prague PostgreSQL developers Day

14.2.2009 Fotky z Prague PostgreSQL developers Day http://www.fuzzy.cz/cs/galerie/prague-postgresql-developers-day-2009/

Starší aktuality