Historie verzí stránky „Anonymizace řetězce“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 2. 2012, 15:26Pavel (diskuse | příspěvky). . (896 bajtů) (+896). . (Založena nová stránka: <pre> CREATE OR REPLACE FUNCTION anonymize(text) RETURNS text AS $$ SELECT string_agg(CASE WHEN ascii(c) BETWEEN ascii('a') AND ascii('z') THEN substring('abcdefghijkl...)