Counter postupu procesu pro hromadné operace

Z PostgreSQL
Verze z 10. 11. 2010, 20:43, kterou vytvořil imported>Pavel (Založena nová stránka: Při zpracování hromadných operací není jasné, kolik řádků již bylo zpracováno. PostgreSQL nenabízí, žádný způsob jak se dozvědět, kolik řádek bylo zpr...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Při zpracování hromadných operací není jasné, kolik řádků již bylo zpracováno. PostgreSQL nenabízí, žádný způsob jak se dozvědět, kolik řádek bylo zpracováno:

CREATE TABLE source_table(..);
CREATE TABLE destination_table(..);

/* transformation function */
CREATE OR REPLACE FUNCTION to_destination_table(source_table) RETURNS RECORD AS $$ ...

/* transformation */
INSERT INTO destination_table
SELECT (r).*
FROM (SELECT to_destionation_table(_source) r
FROM source _source) x

Proto jsem si napsal malou funkci, která pouze počítá počet svých volání a po dosažení nastaveného počtu zobrazí echo:

#include "funcapi.h"
#include "utils/lsyscache.h"

PG_FUNCTION_INFO_V1(pst_counter);

Datum pst_counter(PG_FUNCTION_ARGS);

typedef struct
{
  long int iterations;
  int freq;
  Oid typoutput;
} counter_cache;

/*
* raise notice every n call,
* returns input without change
*/
Datum
pst_counter(PG_FUNCTION_ARGS)
{
  Datum value = PG_GETARG_DATUM(0);
  counter_cache *ptr = (counter_cache *) fcinfo->flinfo->fn_extra;

  if (ptr == NULL)
  {
   fcinfo->flinfo->fn_extra = MemoryContextAlloc(fcinfo->flinfo->fn_mcxt,
                                     sizeof(counter_cache));
   ptr = (counter_cache *) fcinfo->flinfo->fn_extra;
   ptr->iterations = 0;
   ptr->typoutput = InvalidOid;
 
   if (PG_ARGISNULL(1))
     elog(ERROR, "second parameter (output frequency) must not be NULL");

   ptr->freq = PG_GETARG_INT32(1);

   if (!PG_ARGISNULL(2) && PG_GETARG_BOOL(2))
   {
     Oid valtype;
     Oid typoutput;
     bool typIsVarlena;

     valtype = get_fn_expr_argtype(fcinfo->flinfo, 0);
     getTypeOutputInfo(valtype, &typoutput, &typIsVarlena);
     ptr->typoutput = typoutput;
   }
  }

  if (++ptr->iterations % ptr->freq == 0)
  {
   if (!OidIsValid(ptr->typoutput))
   {
     elog(NOTICE, "processed %ld rows", ptr->iterations);
   }
   else
   {
     /* show a processed row, when it's requested */
     if (PG_ARGISNULL(0))
      elog(NOTICE, "processed %ld rows, current value is null", ptr->iterations);
     else
     {
      elog(NOTICE, "processed %ld rows, current value is '%s'", ptr->iterations,
                          OidOutputFunctionCall(ptr->typoutput, value));
     }
   }
  }

  PG_RETURN_DATUM(value);
}


CREATE OR REPLACE FUNCTION counter(anyelement, int, bool)
RETURNS anyelement
AS 'MODULE_PATHNAME','pst_counter' LANGUAGE C;

Použití je triviální:

/* transformation */
INSERT INTO destination_table
SELECT (r).*
FROM (SELECT counter(to_destionation_table(_source), 1000, true) r
FROM source _source) x

Výsledek:

psql84:convert.sql:183: NOTICE: processed 1230000 rows, current value is '(959674199,"2010-10-25 23:50:29.404568","2010-10-25 23:50:29.491842",,3,501,190000029,XXXXXX,f,9,21)'
psql84:convert.sql:183: NOTICE: processed 1240000 rows, current value is '(959473959,"2010-10-25 19:20:52.498152","2010-10-25 19:20:52.564384",,3,501,189854563,XXXXXX,f,9,23)'
psql84:convert.sql:183: NOTICE: processed 1250000 rows, current value is '(958884965,"2010-10-25 08:53:30.026877","2010-10-25 08:53:30.106039",,3,101,189849045,XXXXXX,f,13,48)'
psql84:convert.sql:183: NOTICE: processed 1260000 rows, current value is '(959483959,"2010-10-25 19:32:02.136491","2010-10-25 19:32:04.070922",,3,500,189969079,XXXXXX,f,9,48)'
psql84:convert.sql:183: NOTICE: processed 1270000 rows, current value is '(959488959,"2010-10-25 19:36:40.691078","2010-10-25 19:36:41.155615",,3,500,189037026,,f,9,)'
psql84:convert.sql:183: NOTICE: processed 1280000 rows, current value is '(959493959,"2010-10-25 19:41:59.21508","2010-10-25 19:41:59.244398",,3,101,189971167,XXXXXX,f,13,42)'
psql84:convert.sql:183: NOTICE: processed 1290000 rows, current value is '(959498959,"2010-10-25 19:49:22.494294","2010-10-25 19:49:22.516124",,3,1010,189971599,XXXXXX,f,9,53)'