Domény

Z PostgreSQL
Verze z 10. 8. 2007, 19:25, kterou vytvořil 85.160.69.92 (diskuse)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
CREATE OR REPLACE FUNCTION check_form_rodne_cislo(varchar, boolean)
RETURNS boolean AS $$
DECLARE
 str_parts varchar[];
 num_parts integer[];
 after_1953 boolean;
 birthday_str varchar;
BEGIN
 SELECT INTO str_parts regexp_matches
   FROM regexp_matches($1, E'^(\\d{2})(\\d{2})(\\d{2})(/)?(\\d{3,4})$');
 IF FOUND THEN
  -- Test existence lomitka v rodnem cisle rizeny druhym parametrem,                                 
  -- ve vyznamu NULL (nema vyznam), true - povinne, false - nepovinne.                                
  IF $2 <> (str_parts[4] IS NOT NULL) THEN
   RETURN false;
  END IF;
  -- Test modulo 11 se provadi pouze tehdy, pokud existuje                                      
  -- kontrolni cislice, tj. pocinaje rokem 1954.                                           
  after_1953 := char_length(str_parts[5]) = 4;
  IF after_1953
    AND to_number($1, CASE WHEN str_parts[4] IS NULL
               THEN '9999999999'
               ELSE '999999/9999' END) % 11 <> 0 THEN
   RETURN false;
  END IF;
  -- Kontrola validniho datumu, po roce 2004 se mohou                                         
  -- k mesici pricitat hodnoty 20 (pro muze) a 70 pro zeny.                                      
  num_parts := ARRAY[to_number(str_parts[1],'99'),
            to_number(str_parts[2],'99'),
            to_number(str_parts[3],'99')];
  num_parts := ARRAY[CASE WHEN NOT after_1953
              THEN 1900 + num_parts[1]
              WHEN after_1953 AND num_parts[1] >= 54
              THEN 1900 + num_parts[1]
              ELSE 2000 + num_parts[1] END,
            CASE WHEN num_parts[2] > 70
              THEN num_parts[2] - 70
              WHEN num_parts[2] > 50
              THEN num_parts[2] - 50
              WHEN num_parts[2] > 20
              THEN num_parts[2] - 20
              ELSE num_parts[2] END,
            num_parts[3]];
  birthday_str := replace(to_char(num_parts[1],'9999')
              || to_char(num_parts[2],'09')
              || to_char(num_parts[3],'09'),
                ' ','');
  RETURN birthday_str = to_char(to_date(birthday_str, 'YYYYMMDD'),
                 'YYYYMMDD');
 END IF;
 RETURN false;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- Predpokladam validni vstup (overeny funkci check_form_rodne_cislo).                                 
-- Typ parametru varchar je zvolen proto, protoze je predkem domen rc,                                 
-- rc1 a rc2. Domeny se lisi vztahem vuci lomitku uvnitr rodneho cisla.                                 
CREATE OR REPLACE FUNCTION form_rodne_cislo_to_date(varchar)
RETURNS date AS $$
DECLARE
 str_parts varchar[];
 num_parts integer[];
 after_1953 boolean;
 birthday_str varchar;
BEGIN
 SELECT INTO str_parts regexp_matches
   FROM regexp_matches($1, E'^(\\d{2})(\\d{2})(\\d{2})(/)?(\\d{3,4})$');
 IF FOUND THEN
  after_1953 := char_length(str_parts[5]) = 4;
  -- Po roce 2004 se mohou k mesici pricitat                                             
  -- hodnoty 20 (pro muze) a 70 pro zeny. Pred timto rokem                                      
  -- se vzdy pricita 50 pro zeny                                                   
  num_parts := ARRAY[to_number(str_parts[1],'99'),
            to_number(str_parts[2],'99'),
            to_number(str_parts[3],'99')];
  num_parts := ARRAY[CASE WHEN NOT after_1953
              THEN 1900 + num_parts[1]
              WHEN after_1953 AND num_parts[1] >= 54
              THEN 1900 + num_parts[1]
              ELSE 2000 + num_parts[1] END,
            CASE WHEN num_parts[2] > 70
              THEN num_parts[2] - 70
              WHEN num_parts[2] > 50
              THEN num_parts[2] - 50
              WHEN num_parts[2] > 20
              THEN num_parts[2] - 20
              ELSE num_parts[2] END,
            num_parts[3]];
  RETURN to_date(
          replace(to_char(num_parts[1],'9999')
              || to_char(num_parts[2],'09')
              || to_char(num_parts[3],'09'),
                ' ',''),
          'YYYYMMDD');
 END IF;
 RAISE NOTICE 'Incorrect format of type rodne cislo (value: %)', $1;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- Predpokladam validni vstup (overeny funkci check_form_rodne_cislo).                                 
-- Typ parametru varchar je zvolen proto, protoze je predkem domen rc,                                 
-- rc1 a rc2. Domeny se lisi vztahem vuci lomitku uvnitr rodneho cisla.                                 
CREATE OR REPLACE FUNCTION form_rodne_cislo_to_bool(varchar)
RETURNS boolean AS $$
DECLARE
 str_part varchar[];
 birthday_mm integer;
BEGIN
 SELECT INTO str_part regexp_matches
   FROM regexp_matches($1, E'^\\d{2}(\\d{2})\\d{2}/?\\d{3,4}$');
 IF FOUND THEN
  birthday_mm := to_number(str_part[1],'09');
  RETURN CASE WHEN birthday_mm > 50
        THEN false
        ELSE true END;
 END IF;
 RAISE NOTICE 'Incorrect format of type rodne cislo (value: %)', $1;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- Registrace domen                                                           
CREATE DOMAIN rc VARCHAR CHECK (check_form_rodne_cislo(value, null::boolean));
CREATE DOMAIN rc1 VARCHAR CHECK (check_form_rodne_cislo(value, false));
CREATE DOMAIN rc2 VARCHAR CHECK (check_form_rodne_cislo(value, true));