Dynamics SQL

Z PostgreSQL
Verze z 13. 2. 2010, 00:08, kterou vytvořil imported>Pavel
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
CREATE OR REPLACE FUNCTION fx() 
RETURNS int AS 
$$
 BEGIN 
  DECLARE a,b int; 
  EXECUTE IMMEDIATE 'SELECT 10,20' INTO a,b; 
  PRINT a,b; 
  RETURN a+b; 
 END; 
$$ LANGUAGE plpgpsm;

Syntax

EXECUTE IMMEDIATE vyraz [INTO (variables list| RECCORD or ROW variable)] [USING variables list]


CREATE OR REPLACE FUNCTION fxx(a int)
RETURNS float AS 
$$
 BEGIN
  DECLARE f float;
  PREPARE prep(float) from 'select $1';
  EXECUTE prep INTO f USING a; 
  RETURN f ;
 END;
$$ LANGUAGE plpgpsm;
CREATE FUNCTION

Syntax

PREPARE name [ '(' types list ')' ] FROM expression

EXECUTE name [INTO (variables list | RECORD or ROW expression)]
       [USING variables list]
CREATE OR REPLACE FUNCTION fx(a int)                                          
RETURNS int AS                                                     
$$                                                           
#option dump                                                      
 BEGIN                                                         
  DECLARE x, y integer;                                                
  DECLARE SQLSTATE char(5);                                              
                                                            
  DECLARE cx CURSOR FOR prepstmt;                                           
                                                            
  PREPARE prepstmt(int) FROM 'SELECT a*100, b*100 FROM Foo WHERE Foo.a = $1';                     
                                                            
  OPEN cx USING a;                                                  
                                                            
  FETCH cx INTO x, y;                                                 
  WHILE SQLSTATE = '00000' DO                                             
   PRINT x, y;                                                    
   FETCH cx INTO x, y;                                                
  END WHILE;                                                     
                                                            
  CLOSE cx;                                                      
  RETURN a;                                                      
 END;                                                         
$$ LANGUAGE plpgpsm;    
 --dangerous, variables _tab and _var are security risk
 EXECUTE IMMEDIATE 'SELECT * FROM '|| _tab || ' WHERE a = ''' || _var ||''' INTO _a, _b;

 -- less security risk, _tab cannot contains special chars.
 -- only _tabs is security risk
 PREPARE psel(varchar) 'SELECT * FROM ' || _tab || 'WHERE a = ?';
 EXECUTE psel INTO _a, _b USING _var;