Historie verzí stránky „Historie 602SQL“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 19. 5. 2018, 06:29Pavel (diskuse | příspěvky). . (6 744 bajtů) (+6 744). . (Založena nová stránka s textem „Category:Články Autor: Pavel Stěhule, 2018 Určitě zajímavým produktem, který vznikl v České republice, a který je dnes již mimo zorné pol…“)