Monitor logu pro sběr doplňkových informací ohledně aktivních zámků

Z PostgreSQL
Verze z 13. 10. 2011, 14:09, kterou vytvořil imported>Pavel
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
REGEX='process ([0-9]+) still waiting'

while read x 
do 
	if [[ $x =~ $REGEX ]]
	then
		blocked_pid=${BASH_REMATCH[1]}
query1="select kl.pid as blocking_pid
 from pg_catalog.pg_locks bl
   join pg_catalog.pg_stat_activity a
   on bl.pid = a.procpid
   join pg_catalog.pg_locks kl
      join pg_catalog.pg_stat_activity ka
      on kl.pid = ka.procpid
   on bl.transactionid = kl.transactionid and bl.pid != kl.pid
 where bl.pid = $blocked_pid"

query2="select bl.pid as blocked_pid, a.usename as blocked_user,     
kl.pid as blocking_pid, ka.usename as blocking_user, a.current_query as blocked_statement
 from pg_catalog.pg_locks bl
   join pg_catalog.pg_stat_activity a
   on bl.pid = a.procpid
   join pg_catalog.pg_locks kl
      join pg_catalog.pg_stat_activity ka
      on kl.pid = ka.procpid
   on bl.transactionid = kl.transactionid and bl.pid != kl.pid
 where not bl.granted;"

		statement="psql -A -t postgres -c'$query1'"

		blocking_pid=`su postgres -c "$statement"`
		if [[ "$blocking_pid" -ne "" ]]
		then
query3="select pg_stat_activity.datname,pg_class.relname,pg_locks.transactionid, pg_locks.mode, pg_locks.granted,
   pg_stat_activity.usename,substr(pg_stat_activity.current_query,1,30), pg_stat_activity.query_start, 
   age(now(),pg_stat_activity.query_start) as _age, pg_stat_activity.procpid 
  from pg_stat_activity,pg_locks left 
   outer join pg_class on (pg_locks.relation = pg_class.oid) 
  where pg_locks.pid=pg_stat_activity.procpid and pg_locks.pid = $blocking_pid";
	   
		  statement="psql postgres -c'$query2'"
		  su postgres -c "$statement"

		  statement="psql postgres -c'$query3'"
		  su postgres -c "$statement"

		fi
	fi
done

Použití:

[root@diana pavel]# cd /usr/local/pgsql/data/
[root@diana data]# tail -f serverlog | bash lockdog.sh &> /var/locks &

Výsledek:

[root@diana data]# cat /var/locks
 blocked_pid | blocked_user | blocking_pid | blocking_user |      blocked_statement       
-------------+--------------+--------------+---------------+------------------------------------------
    8866 | pavel    |     8864 | pavel     | update ciselnik set v = 20 where id = 1;
(1 row)

 datname |  relname  | transactionid |    mode    | granted | usename |    substr     |     query_start     |   _age    | procpid 
----------+---------------+---------------+------------------+---------+---------+-----------------------+-------------------------------+-----------------+---------
 postgres | ciselnik_pkey |        | AccessShareLock | t    | pavel  | <IDLE> in transaction | 2011-10-13 14:08:32.028764+02 | 00:00:09.220909 |  8864
 postgres | ciselnik   |        | RowShareLock   | t    | pavel  | <IDLE> in transaction | 2011-10-13 14:08:32.028764+02 | 00:00:09.220909 |  8864
 postgres | fakttab_pkey |        | RowExclusiveLock | t    | pavel  | <IDLE> in transaction | 2011-10-13 14:08:32.028764+02 | 00:00:09.220909 |  8864
 postgres | fakttab    |        | RowExclusiveLock | t    | pavel  | <IDLE> in transaction | 2011-10-13 14:08:32.028764+02 | 00:00:09.220909 |  8864
 postgres |        |        | ExclusiveLock  | t    | pavel  | <IDLE> in transaction | 2011-10-13 14:08:32.028764+02 | 00:00:09.220909 |  8864
 postgres |        |     1943 | ExclusiveLock  | t    | pavel  | <IDLE> in transaction | 2011-10-13 14:08:32.028764+02 | 00:00:09.220909 |  8864
(6 rows)