Historie verzí stránky „Náhrada hash tabulek“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 4. 4. 2010, 14:19Pavel (diskuse | příspěvky). . (1 510 bajtů) (+1 510). . (Nová stránka: Vhodné pouze pro malý počet prvků cca do 100. <pre> create type keyvalue as (key text, value text); create or replace function keyvalue_in(text) returns keyvalue as $$ declare...)