Optimalizace dotazu nad STAR schématem

Z PostgreSQL
Verze z 18. 6. 2009, 16:26, kterou vytvořil imported>Pavel
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

PostgreSQL nepodporuje optimalizaci "star" schéma. Star schéma je určené pro analytické dotazy - v případě relačních databází pro takzvané ROLAP dotazy. V tomto schématu máme tabulku faktů - která obsahuje pouze cizí klíče a tzv. dimenze.

Dotaz na podmnožinu tabulky faktů by mohl vypadat následovně:

select * 
 from f 
    join t1 
    on t1.a = r1 
    join t2 
    on t2.a = r2 
    join t3 
    on t3.a = r3 
    join t4 
    on t4.a = r4 
    join t5 
    on t5.a = r5 
    join t6 
    on t6.a = r6 
    join t7 
    on t7.a = r7 
    join t8 
    on t8.a = r8 
    join t9 
    on t9.a = r9 
    join t10 
    on t10.a = r10 
 where t2.v = 'uajecanehfsiqfjrallqnybkehswupufxnkjpjztyiyznprkeykorpszcgwychqxiktnstrkdpaszhrvccumylzwixirsoblqek'   
  and t8.v = 'eldnkuxotjcjmihdsxcsglejsxwvppydelsxmirtnmcbisazuiyxossrgofngqwidcixmdzmokuxeqqaucahobxvuocvpvtbzdl';

PostgreSQL zvolí plán, kdy se postupně filtrují hodnoty a připojují dimensionální tabulky. V tomto případě by ovšem bylo výhodnější co nejdříve omezit tabulku faktů - což bohužel za nás optimalizátor neprovede, a je nutná ruční optimalizace. První možností je kartézský součin dimenzionálních tabulek se známými hodnotami. Tato optimalizace zrychlila dotaz z cca 370 ms na 80 ms.

select *                                                                             from f                                                                                   join t1                                                                                on t1.a = r1                                                                        
    join (select t2.a as t2a, t8.a as t8a, t2.v, t8.v 
        from t2,t8 
        where t2.v = 'uajecanehfsiqfjrallqnybkehswupufxnkjpjztyiyznprkeykorpszcgwychqxiktnstrkdpaszhrvccumylzwixirsoblqek' 
         and t8.v = 'eldnkuxotjcjmihdsxcsglejsxwvppydelsxmirtnmcbisazuiyxossrgofngqwidcixmdzmokuxeqqaucahobxvuocvpvtbzdl' offset 0) dim 
    on dim.t2a = r2 and dim.t8a = r8 
    join t3 
    on t3.a = r3 
    join t4 
    on t4.a = r4 
    join t5 
    on t5.a = r5 
    join t6 
    on t6.a = r6 
    join t7 
    on t7.a = r7 
    join t9 on t9.a = r9 
    join t10 
    on t10.a = r10;

Další možností je použití korelovaných poddotazů. Pozor - po transformovaný dotaz není 100% ekvivalentní původnímu dotazů - může zobrazit některé řádky, které by díky INNER JOINu nebyly zobrazeny. Optimalizace je efektivní pouze tehdy, je-li výsledek řádově menší než tabulka faktů:

select (select v from t1 where a = r1), 
    (select v from t2 where a = r2), 
    (select v from t3 where a = r3), 
    (select v from t4 where a = r4), 
    (select v from t5 where a = r5), 
    (select v from t6 where a = r6), 
    (select v from t7 where a = r7),
    (select v from t8 where a = r8),
    (select v from t9 where a = r9), 
    (select v from t10 where a = r10) 
  from f 
 where f.r2 in (select a from t2 where t2.v = 'uajecanehfsiqfjrallqnybkehswupufxnkjpjztyiyznprkeykorpszcgwychqxiktnstrkdpaszhrvccumylzwixirsoblqek' offset 0) 
  and f.r8 in (select a from t8 where t8.v = 'eldnkuxotjcjmihdsxcsglejsxwvppydelsxmirtnmcbisazuiyxossrgofngqwidcixmdzmokuxeqqaucahobxvuocvpvtbzdl' offset 0);

Tato optimalizace urychlila dotaz z původních 370 ms na 20 ms.

Poslední varianta je nejrychlejší - nicméně v případě, že pravděpodobně bude nejcitlivější na počet vrácených řádků - po dosažení určitého prahu se může jednat o nejpomalejší metodu.

Vstupem byla náhodně vygenerovaná tabulka faktů o 10 sloupcích a 800 tis. řádcích. V praxi bývá tabulka faktů několikanásobně širší a větší.

Odkazy