Prezentace: Porovnání verzí

Z PostgreSQL
Přejít na: navigace, hledání
(Přednášky a prezentace Pavla Stěhuleho)
 
 
(Není zobrazeno 46 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádka 11: Řádka 11:
 
* 5. večerní setkání CSPUG (listopad 2011) - Vývoj PostgreSQL
 
* 5. večerní setkání CSPUG (listopad 2011) - Vývoj PostgreSQL
 
* P2D2 2012, Sloucové databáze - LucidDB a MonetDB - prezentace architektury a nástin vlastností OLAP databází LucidDB a MonetDB
 
* P2D2 2012, Sloucové databáze - LucidDB a MonetDB - prezentace architektury a nástin vlastností OLAP databází LucidDB a MonetDB
 +
* 6. večerní setkání CSPUG (duben 2012) - Extenze v PostgreSQL
 +
* EUNIS-CZ - Špindlerův mlýn (září 2012), Pavel Stěhule: PostgreSQL - hledání životaschopného vývojového a ekonomického modelu komunitního projektu - sborník ISBN 978-80-261-0149-9
 +
* Europen 2012, Sloupcové databáze (říjen 2012) - prezentovány základní principy sloupcových databází a databází optimalizivaných pro OLAP - sborník ISBN 978-80-86583-24-2
 +
* [http://2012.pgconf.eu/ PostgreSQL Conference Europe 2012] (říjen 2012), Pavel Stěhule: [https://wiki.postgresql.org/images/a/a2/Plpgsql_internals.pdf PLpgSQL internals] - úvod do architektury PL/pgSQL
 +
* [http://2012.pgconf.eu/ PostgreSQL Conference Europe 2012] (říjen 2012), Pavel Stěhule: [https://wiki.postgresql.org/images/4/42/Indexy.pdf Indexy jsou grunt] - vlastnosti a použití indexů v PostgreSQL
 +
* P2D2 2013 (květen 2013), Představení PostgreSQL 9.3 + (ranní workshop - ukázka nástrojů pro vývoj v PL/pgSQL)
 +
* Teplický Overlook (září 2013), PostgreSQL - Jak a proč začít s pořádnou databází - specifika relačních databází a specifika PostgreSQL
 +
* P2D2 2014 (únor 2014), Ranní workshop + Poolování spojení - PgBouncer jednoduše
 +
* OSS Conf Žilina (červenec 2014), Zdroje pro vývoj komplexního OSS projektu jako je PostgreSQL?
 +
* P2D2 2015 (únor 2015), [http://www.pgsql.cz/files/plpgsql-short.pdf Seminář věnovaný PLpgSQL] a [http://www.pgsql.cz/files/nonatomic.pdf seminář věnovaný neatomickým (nerelačním) datovým typům v PostgreSQL] - [http://www.pgsql.cz/files/ukazky-historie.tgz ukázky + historie psql konzole]
 +
* P2D2 2015 (únor 2015), [http://www.pgsql.cz/files/nonatomic.pdf Jsonb - ukládání nestrukturovaných dat v PostgreSQL]
 +
* večerní meetup CSPUG (listopad 2015) - Implementace PLpgSQL, shoda, rozdíly vůči PL/SQL
 +
* [https://pgconf.ru/en/2016 PgConf.Russia 2016] (únor 2016) - [http://www.pgsql.cz/files/plpgsql-russia-pgconf.pdf PLpgSQL, relations between PL/SQL and PL/pgSQL]
 +
* P2D2 2016 (únor 2016),  [http://www.pgsql.cz/files/P2D2-2016.pdf seminář a prezentace věnovaná základům administrace a monitoringu PostgreSQL]
 +
* Základy technologie relačních databází a jejich používání (ČVÚT FIT) - veřejná přednáška (květen 2016)
 +
* Konference COMMON ČR, SR - Mikulov (květen 2016) - PostgreSQL - historie a aktuální vývoj
 +
* P2D2 2017 (únor 2017) - [http://p2d2.cz/files/stehule-plpgsql-skoleni.pdf Redukované školení PLpgSQL], [http://p2d2.cz/files/stehule-xmltable.pdf Implementace funkce XMLTABLE v PostgreSQL]
 +
* P2D2 2018 (únor 2018) - [http://pgsql.cz/files/timescaledb.pdf TimescaleDB - time series data v PostgreSQL]
 +
* PostgreSQL Meetup (Duben 2018) - [http://pgsql.cz/files/plpgsql_issues.pdf časté chyby při použití PLpgSQL]
 +
* Konference COMMON ČR, SR - Dolní Morava (červen 2018) - [http://pgsql.cz/files/databaze-cpu.pdf Relační databáze versus CPU], [http://pgsql.cz/files/postgresql-fdw.pdf FDW API v PostgreSQL], TimescaleDB
 +
* PostgreSQL Meetup (září 2018) - [http://pgsql.cz/files/postgresql-internals.pdf Pohledy do interních struktur a návrhových vzorů]
 +
* PostgreSQL Meetup (říjen 2018) - Podpora XML v PostgreSQL
 +
* P2D2 2019 (únor 2019) - [https://p2d2.cz/files/prace-s-casem.pdf práce s datumem a časem v PostgreSQL]
 +
* PostgreSQL Meetup (srpen 2019) - Prezentace plpgsql_check
 +
* [https://pgconf.ru/en/2020 PgConf.Russia 2020] (únor 2020) - [https://pgconf.ru/en/2020/272097 profiling PLpgSQL], [https://pgconf.ru/en/2020/272099 The performance problems related migrations from PL/SQL to PL/pgSQL]
 +
* P2D2 2020 (únor 2020) - [http://pgsql.cz/files/profiling-plpgsql-cs.pdf Profilování kódu v PLpgSQL]
  
 
==Publikace [[Pavel Stěhule|Pavla Stěhuleho]] mimo ROOT.cz==
 
==Publikace [[Pavel Stěhule|Pavla Stěhuleho]] mimo ROOT.cz==

Aktuální verze z 7. 2. 2020, 16:21

Přednášky a prezentace Pavla Stěhuleho

Publikace Pavla Stěhuleho mimo ROOT.cz

Školení Pavla Stěhuleho

  • GOPAS - Instalace, administrace a implementace vlastních rozšíření v PostgreSQL -- PostgreSQL 1 - Toto třídenní školení je určeno všem, kteří se chtějí důkladně seznámit s Open Source databází PostgreSQL. Kurz se věnuje instalaci, post-instalační konfiguraci a nejdůležitějším interním mechanismům. Podstatná část kurzu je také věnována výuce implementace vlastních rozšíření (zákaznické funkce) v jazyku SQL a PL/pgSQL.
  • GOPAS - Implementace uložených procedur v PostgreSQL -- PostgreSQL 2 - Toto dvoudenní školení si klade za cíl seznámit uživatele s tvorbou vlastních funkcí v jazycích SQL a PL/pgSQL, a to ať pro využití ve svých aplikacích, tak pro automatizaci správy databáze. Školení je primárně věnované programátorům -- předpokládá se znalost SQL a schopnost programovat jednoduché aplikace.