Historie verzí stránky „Standardisace telefonního čísla“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 18. 6. 2009, 14:21Pavel (diskuse | příspěvky). . (2 827 bajtů) (+2 827). . (Nová stránka: <pre> CREATE OR REPLACE FUNCTION "_global_"."getphonenumber" (pphonenum varchar) RETURNS varchar AS $body$ declare ltmp varchar; BEGIN ltmp := lower(pphonenum); -- otestovani, zd...)