Určení intervalu mezi dvěma časy v rozsahu pracovní doby

Z PostgreSQL
Verze z 20. 5. 2008, 09:49, kterou vytvořil 89.233.175.62 (diskuse)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Jednou z úloh s časem je určení reakční doby. Pokud je reakční doba počítaná bez omezení, tak se jedná o jednoduchou úlohu. Komplikace nastávají, když do reakční doby počítáme pouze čas omezený pracovní dobou. Pro výpočet mohu použít vzorec rc = start - konec - pocet_prac_dnu(start, konec)*abs(zacatek_prac_doby - konec_prac_doby) - pocet_svatku_a_dnu_prac_volna*24. Určení počtu pracovních dnů je řešeno v článku PL/pgSQL - funkce generující tabulky.

-- vraci prvni pracovni okamzik po zadanem okammziku vcetne                   
CREATE OR REPLACE FUNCTION FirstWTimestamp(ts timestamp, start_tm time)
RETURNS timestamp AS $$
DECLARE
 holidays date[];
 aux_day date;
BEGIN
 aux_day := CAST(ts AS date);
 holidays := ARRAY(SELECT termin FROM StatniSvatky(aux_day, aux_day + 10));
 IF NOT (isodow(aux_day) IN (6,7) OR aux_day = ANY(holidays)) THEN
  RETURN ts; -- nedochazi k posunu, vraci puvodni cas                  
 END IF;
 LOOP
  aux_day := aux_day + 1;
  EXIT WHEN NOT (isodow(aux_day) IN (6,7) OR aux_day = ANY(holidays));
 END LOOP;
 RETURN aux_day + start_tm;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql STABLE STRICT;

-- vraci posledni pracovni okamzik pred zadanym okamzikem vcetne             
CREATE OR REPLACE FUNCTION LastWTimestamp(ts timestamp, end_tm time)
RETURNS timestamp AS $$
DECLARE
 holidays date[];
 aux_day date;
BEGIN
 aux_day := CAST(ts AS date);
 holidays := ARRAY(SELECT termin FROM StatniSvatky(aux_day, aux_day + 10));
 IF NOT (isodow(aux_day) IN (6,7) OR aux_day = ANY(holidays)) THEN
  RETURN ts; -- nedochazi k posunu, vraci puvodni cas                  
 END IF;
 LOOP
  aux_day := aux_day - 1;
  EXIT WHEN NOT (isodow(aux_day) IN (6,7) OR aux_day = ANY(holidays));
 END LOOP;
 RETURN aux_day + end_tm;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql STABLE STRICT;

CREATE OR REPLACE FUNCTION DiffWTime(start_ts timestamp, end_ts timestamp,
                       start_wt time, end_wt time)
RETURNS interval AS $$
DECLARE
 nwh interval := justify_interval(start_wt - end_wt + interval '1day');
 _start_ts timestamp := FirstWTimestamp(start_ts, start_wt);
 _end_ts timestamp := LastWTimestamp(end_ts, end_wt);
 svatky date[]; _start_d date; _end_d date;
 result interval;
BEGIN
 -- jednoduchy algoritmus, nepredpokladam prilis velky pocet cyklu            
 _start_d := CAST(_start_ts AS date); _end_d := CAST(_end_ts AS date);
 svatky := ARRAY(SELECT termin FROM StatniSvatky(_start_d, _end_d));
 result := _end_ts - _start_ts;
 WHILE _start_d <> _end_d LOOP
  IF isodow(_start_d) IN (6,7) OR _start_d = ANY(svatky) THEN
   result := result - interval '24hours';
  ELSE
   result := result - nwh;
  END IF;
  _start_d := _start_d + 1;
 END LOOP;
 -- prepocet na hodiny                                  
 RETURN EXTRACT (epoch FROM justify_interval(result)) / 3600.0 * interval '1hour';
END;
$$ LANGUAGE plpgsql IMMUTABLE STRICT; 

Použití:

postgres=# select diffwtime(current_timestamp::timestamp+interval '2hours', current_timestamp::timestamp + interval '1day', '8:00:00','16:30:00');
 diffwtime
-----------
 06:30:00
(1 row)

V praxi se mi osvědčilo pro hodnoty související s pracovní dobou používat vždy timestamp a nikoliv date - právě z důvodu korektního a jednoduchého výpočtu reakční doby.