4.19 Co je příčinou chyby "relation with OID xxxxx does not exist"?

Z PostgreSQL
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nechtěným vedlejším efektem kešování SQL dotazů v PL/pgSQL funkci je problém s neplatnými odkazy na dočasné tabulky, které byly od prvního spuštění funkce zrušeny a znovu vytvořeny před dalším spuštěním PL/pgSQL funkce. Řešením je použít příkaz EXECUTE a to proto, že prováděcí plán SQL příkazu spouštěného příkazem EXECUTE se vytváří pokaždé znovu (neukládá se do cache).

Tento problém by se neměl vyskytovat u PostgreSQL verze 8.3 a vyšších verzích.