Verze z 30. 1. 2012, 09:17, kterou vytvořil Pavel (diskuse | příspěvky) (Pozor - ukončení podpory verze 8.2)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
PostgreSQL
Logo180.jpg
The PostgreSQL Logo
Maintainer: PostgreSQL
Global Development Group
Latest release: 9.1.2 / 5. prosince 2011
OS: Unix, Microsoft Windows
License: PostgreSQL licence
Website: www.postgresql.org

PostgreSQL je plnohodnotným relačním databázovým systémem s otevřeným zdrojovým kódem. Má za sebou více než patnáct let aktivního vývoje a má vynikající pověst pro svou spolehlivost a bezpečnost. Běží nativně na všech rozšířených operačních systémech včetně Linuxu, UNIXů (AIX, BSD, HP-UX, SGI-IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) a Windows. Stoprocentně splňuje podmínky ACID, plně podporuje cizí klíče, operace JOIN, pohledy, spouště a uložené procedury. Obsahuje většinu SQL92 a SQL99 datových typů, např. INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, DATE, INTERVAL a TIMESTAMP. Vývojáři PostgreSQL se snaží o respektování a implementaci standardu ANSI SQL. K systému existuje kvalitní volně dostupná dokumentace včetně českých překladů FAQ a FAQ pro o.s. fy. Microsoft. Výkonnostně nezaostává za srovnatelnými komerčními systémy a v častokrát je i předčí. Deset rad jak efektivně používat PostgreSQL

PostgreSQL lze nainstalovat ze všech veřejných depozitářů linuxových distribucí (případně repozitáře vyhrazeného pro PostgreSQL). Vždy aktuální instalační soubor pro Microsoft Windows lze PostgreSQL stáhnout z archivu EnterpriseDB.

PostgreSQL je šířen pod BSD licencí, která je nejliberálnější ze všech open source licencí. Tato licence umožňuje neomezené bezplatné používání, modifikaci a distribuci PostgreSQL a to ať pro komerční nebo nekomerční využití. PostgreSQL můžete šířit se zdrojovými kódy nebo bez nich, zdarma nebo komerčně.

Skupiny Google
Přihlásit odběr skupiny PostgreSQL-cz
E-mail:
Navštívit tuto skupinu

PostgreSQL umožňuje běh uložených procedur napsaných v několika programovacích jazycích, v Perlu, v Pyhon, v jazyku C nebo v speciálním PL/pgSQL, jazyku vycházejícím z PL/SQL fy. Oracle. Existují PostgreSQL varianty JDBC, ODBC, dbExpress, Open Office, PHP, .NET, Perl nativních rozhraní. K PostgreSQL existuje překladač Embedded SQL pro C a C++. Dále existuje experimentální podpora SQL/PSM - standardizovaného jazyka pro návrh uložených procedur v ANSI SQL.

Předchůdcem systému PostgreSQL byl systém Ingres (Interactive Graphics and Retrieval System), vyvinutý na kalifornské univerzitě v Berkeley v letech 1977 - 1985. Jeho nástupce byl vyvíjen pod vedením Prof. Michaela Stonebrakera jako objektově-relační databázový server pod názvem Postgres. Z toho později firma Illustra vytvořila komerční produkt, který byl později převzat Informixem. Původní Postgres byl doplněn o podporu jazyka SQL a byl označen Postgres95. V létě 1996 Marc Fournier, Bruce Momjian a Vadim B. Mikheev pokračovali na vývoji Postgres95 už jako open source a nezávisle na univerzitě. Systém byl postupně opravován a po odstranění nejhorších problémů začala implementace nových vlastností. Na konci roku 1996 byl projekt přejmenován na PostgreSQL a byla uvolněna verze 6.0. Počínaje osmičkovou řadou PostgreSQL obsahuje vlastnosti, které očekáváme od tzv. enterprise produktů: stabilní výkon, MVCC, TOAST, WAL, Save Points, Point In Time Recovery, dvoufázové potvrzování, Partitioning, podporu SMP, informační schémata, částečné a funkcionální indexy, podporu SQL/XML, integrovaný fulltext, integrovanou autentifikaci v prostředí MS Windows. verze 8.4. (více v článku PostgreSQL v roce 2009 (PostgreSQL 8.4)), přináší funkce funkce na které jsme zvyklí z nejlepších komerčních databázových systémů - namátkou Common Table Expressions, podporu locales pro každou databázi, některé stávající funkce jsou rozšířeny, optimalizovány (podpora SEMIJOINu, ANTIJOINu, statistik pro fulltext). Verze 9.0 přináší integrovanou replikaci, podmíněné a sloupcové triggery, klauzuli ORDER BY v agregačních funkcích, JOIN removal (odstranění nepotřebnách relací z prováděcích plánů). verze 9.1 obsahuje podporu COLLATEs, integraci s SE-Linuxem, synchronní replikaci, upravený režim SERIALIZABLE, podporu cizích tabulek dle standardu SQL/MED, cyklus FOREACH v PL/pgSQL a řadu dalších funkcí. Díky tomu je PostgreSQL solidní a bezpečnou platformou pro vývoj podnikových aplikací.

viz Feature Matrix

Předností systému PostgreSQL je rozšiřitelnost. Systém může být bezproblémově rozšiřován o nové datové typy, funkce operátory, agregační funkce, procedurální jazyky. Díky tomu mohly vzniknout následující rozšíření: PostGIS - podpora pro geografické informační systémy, Slony-I - master to multiple slaves replikace. Na serveru pgfoundry je k dispozici několik desítek doplňků včetně doplňků rozšířující o funkcionalitu MySQL, SQL Serveru a Oraclu. Uživatelé také oceňují vynikající uživatelskou podporu (ať začátečníků nebo pokročilých uživatelů).

Za vývojem PostgreSQL stojí skupina nezávislých vývojářů a uživatelů, ke které se kdokoliv může připojit. A to přihlášením do diskusního fóra a následnou participací na projektu: patche, podporou uživatelů, psaním a překladem dokumentace atd.

CSPUG - Czech and Slovak PostgreSQL Users Group

Za účelem podpory sdružování uživatelů PostgreSQL vznikla v roce 2010 obecně prospěšná společnost (dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích) Sdružení českých a slovenských uživatelů PostgreSQL.

Pozor - ukončení podpory verze 8.2

V roce 2011 končí podpora verze 8.2 viz termíny ukončení podpory jednotlivých verzí. Pozor blíží se ukončení podpory 8.3 (leden 2013).


Zde uložené dokumenty jsou aktualizovány pro PostgreSQL 8.x. Původní obsah byl přesunut na adresu http://postgresql.ok.cz/index.old.html a není nadále aktualizován. Totéž platí o dokumentech, které jsou z této stránky přístupné. Autorem zde uložených dokumentů (a překladatelem FAQ) je Pavel Stěhule.

Zobrazit historii editací této stránky.