Hledání nejdelšího společného podřetězce

Z PostgreSQL
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pro výběr nejdelšího společného podřetězce jsem si napsal dvě funkce.

První generuje všechny podřetězce v řetězci:

CREATE OR REPLACE FUNCTION substrings(text) 
RETURNS text[] AS $$ 
SELECT array(SELECT DISTINCT substring($1 from i for j) 
        FROM generate_series(1, length($1)) g(i), 
           generate_series(1, length($1)) h(j)
      )
$$ LANGUAGE sql;

postgres=# SELECT substrings('pavel');
           substrings           
-----------------------------------------------------
 {e,vel,avel,p,pav,a,pavel,pa,av,ve,ave,l,pave,el,v}
(1 row)

Druhá vrací pole nejdelších společných podřetězců:

CREATE OR REPLACE FUNCTION max_common_substring(text, text) 
RETURNS text[] AS $$ 
 SELECT ARRAY(SELECT x 
         FROM (SELECT $1, x, length(x), rank() OVER (ORDER BY length(x) DESC) 
              FROM unnest(substrings($2)) g(x) 
             WHERE strpos($1,x) > 0) xx 
         WHERE rank = 1) 
$$ LANGUAGE sql;

postgres=# SELECT max_common_substring('stěhula','stěhule');
 max_common_substring 
----------------------
 {stěhul}
(1 row)