Komplexní školení PostgreSQL

Z PostgreSQL
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Školení předpokládá obecné znalosti SQL a IT problematiky u posluchačů (např. není vysvětlován pojem databáze, relace, SQL DML DDL příkazy atd). Toto školení není určeno úplným začátečníkům. Účastníci školení by měli získat přehled o možnostech PostgreSQL a měli by být následně schopni efektivně používat PostgreSQL.

Školení je rozděleno na všeobecnou část, část pro administrátory (instalace, postinstalační nastavení, zálohování) a část věnovanou vývojářům (jazyk PL/pgSQL, triggery, doporučení pro programování uložených procedur). Toto školení je dvoudenní. Cena za in-house školení je 24 tis. Kč (včetně DPH) pro 4 osob (max 12 osob příplatek 1000 Kč/osoba), jinak 7000Kč (včetně DPH) za osobu (veřejná školení se vypisují na základě poptávky více než. 7 účastníků). Pokud, že školení není v Praze, bude cena upravena o náklady na dopravu a ubytování. Pro bližší informace ohledně nejbližších termínů kontaktujte Pavla Stěhuleho.

Všeobecná část (cca 4-5 h)

 • informační zdroje na internetu (dokumentace, IRC, česky psaná dokumentace)
 • kritéria ACID
 • porovnání SQL RDBMS: Firebird, MySQL, PostgreSQL, SQLite (co k čemu použít)
 • popis základních interních mechanismů (multigenerační architektura a TOAST)
 • smysl příkazu VACUUM
 • rozšiřitelnost PostgreSQL (ukázka vlastních funkcí v PL/SQL, používání doplňků)
 • navrch efektivních SQL příkazů (jak se vyhnout korelovaným dotazům)
 • použití indexů (účel, možnosti)
 • optimalizace SQL příkazů

Část věnovaná administraci (cca 3 h)

 • instalace, inicializace databázového clusteru, poinicializační konfigurace
 • členění souborů, struktura databáze
 • zálohování databáze, export a import dat
 • orientace v systémovém katalogu
 • dohled nad databází
 • nastavení přístupových práv a rolí

Část věnovaná vývojářům (cca 8 h)

 • normální formy
 • sql injection a obrana proti němu
 • doporučení pro návrh databázové struktury
 • transakce
 • n vrstvá aplikační architektura typu klient server (umístění bussiness logiky)
 • kdy a jak používat uložené procedury
 • proč mají uložené procedury špatnou pověst
 • kdy použít nativní jazyky prostředí uložených procedur
 • výhody a nevýhody klasických prg. jazyků v prostředí uložených procedur
 • vývoj v jazyce PL/pgSQL
 • popis prostředí, integrace s PostgreSQL
 • proměnné (skalár, záznam, atribut %TYPE, atribut %ROWTYPE)
 • bloková struktura kódu
 • ošetření chyb
 • podmínky a iterace (IF, WHILE, skalární FOR)
 • iterace nad výsledkem dotazu (množinový FOR, explicitní použití kurzoru)
 • funkce vracející tabulky
 • dynamické sql
 • triggery v PL/pgSQL
 • přetěžování funkcí
 • polymorfní funkce
 • Doporučení pro návrh uložených procedur

pozn. Zde uvedené ceny jsou orientační.