Nápověda:Obsah

Z PostgreSQL
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Wiki - je prostředí umožňující editaci, zobrazení, vyhledávání a katalogizaci dokumentů. Díky tomu, že dokumenty jsou uložené jednotně (v jednotném prostředí, v jednotném formátu, centrálně) se zjednodušuje přístup k uloženým dokumentům. Další výhody jsou:

 • vždy existuje pouze jedna poslední verze
 • vždy se eviduje kdo, co, kdy změnil - máme k dispozici starší verze, máme k dispozici rozdíly
 • neexistují soubory - upravují se pouze existující dokumenty existující, a dostupné skrz katalog
 • systém eviduje a notifikuje změny v dokumentech - nemusím se ptát, zda-li došlo ke změně a ani nemusím o změnách nikoho informovat,
 • archív dokumentů je přístupný z int(ra|er)netu. Tj. k tomu abyste dohledali, zobrazili, upravili libovolný Wiki dokument potřebujete nainstalovaný pouze HTML browser, žádný další SW nepotřebujete. Každý kdo má přístup k Wiki systému se může podílet na úpravách dokumetu, tj. každý kdo chce změnit dokument jej může změnit. Pokud jej změní nevhodně, není problém se vrátit zpět,
 • každý dokument lze vyexportovat do PDF, HTML nebo jiného libovolného formátu,
 • jednotný vzhled dokumentů.

Aby bylo možné dodržet jednotnost, Wiki systémy podporují pouze jediný formát dokumentů, který je třeba respektovat a používat. Nicméně je zbytečné mít strach. Formát Wiki je přirozený a jednoduchý (jednodušší než například HTML). Navíc je symbolicky a vizuálně orientovaný (HTML bez speciálního prohlížeče není pro obyčejného uživatele čitelné, Wiki ano).

Co tedy Wiki je: je to sešit, který je vždy po ruce, ať už jste kdekoliv. Je to sešit, kam může každý psát, a je zajištěné, že to co napíše bude čitelné a nikdy se neztratí. Je to sešit, který nemusíme celý prolistovat, když chceme zjistit, co se za určitý čas změnilo, protože změny najdeme na jeho deskách.

Vytvoření nového dokumentu

Každý zná ve Wordu položku menu Nový. Nic takového ve Wiki nenajdete. Neexistují tu soubory. Jediné co existuje je síť provázaných dokumenů, tudíž nový dokument vytvoříme tak, že do libovolného existujícího dokumentu vložíme odkaz na dokument, který chceme vytvořit. V okamžiku, kdy na tento odkaz klikneme, Wiki vytvoří nový dokument. Zápis odkazu (reference) je [[ název dokumentu ]]. Název dokumentu může obsahovat mezery (prostě název dokumentu). Odkazy se uzavírají mezi zdvojené hranaté závorky. Odkaz na existující dokument je zobrazen modře, na neexistující červenně. V určitých případech si nevystačíme s jednoduchým názvem dokumentu, např. v každé uživatelské dokumentaci budou dokumenty: Instalace, Správa uživatelů, Přidání nového záznamu o .., atd.

Formát Wiki

Jazyk (formát) Wiki je jednoduchý, až se může zdát, že snad i omezující. Ve Wiki nevysázíte typografickou příručku, sbírku básní, matematická skripta. Nebudete mít ale žádné problémy s každodenní obchodní, či organizační korespondencí, uživatelskou příručkou, vnitropodnikovou vyhláškou. Jeho omezení jsou v jistém smyslu výhodou, neboť nutí soustředit se na obsah a ne na formu, resp. forma ve Wiki nemá žádný význam. Podstatné je připravovat obsažné a čitelné dokumenty, nikoliv elegantní. Podívejte se na následující dva dokumenty. První obsahuje ukázku textu z knihy Roberta Peltona - Jak se vrátit živý ISBN 80-242-1179-3, druhý obsahuje surový text ve formátu Wiki. Sami musíte uznat, že až na mírně komplikovanější zápis tabulky, tu nejde o nic složitého

Význam jednotlivých příkazů Wiki
sekce == ... ==, === ... ===
zvýraznění '' ... '', <i>...</i>, <b>...</b> italics, bold
odstavec vynechaný řádek nebo <p>...</p>
obecný seznam * ..., ** ..., *** ...
 • aaaa,
 • bbbb
číslovaný seznam # ..., ## ..., ### ...
 1. aaaa,
 2. bbbb
odsazení  : ...

žlutý kůň

se napil žluté vody
definice ; slovo : význam
goto
skok na
horizont. čára ----
razítko uživatele ~~~~ Sysop 19:16, 13. 11. 2005 (CET)
interní odkaz [[ jmenný prostor:dokument#sekce |popiska]] Zabloudění
externí odkaz url://... http://www.root.cz
obrázek [[Image:název.png]]
formátovaný text <pre>...</pre>

To je v podstatě celý repertoár příkazů Wiki. Některé příkazy (např. označení sekcí) musí začínat na začátku řádky. Pokud tomu tak nebude, Wiki formátování neprovede a zarámováním odstavce nás upozorní, že něco není v pořádku.

Kategorie

Wiki umožňuje zařazení Vašich dokumentů do tzv. kategorií. Pokud má dokument přiřazenou kategorii nemusíme na něj ručně vytvářet odkaz, a dokument se automaticky objeví v rejstříku na stránce odpovídající kategorie. Jeden dokument může být zařazen v několika kategoriích, podle toho, jak chceme, v kterém rejstříku se má objevit. Příkaz pro zařazení do kategorie má tvar [[Category:jméno|popiska]]. Odkaz na kategorii má tvar [[:Category:jméno|popiska]]. Pokud budete zakládat dokument, podívejte se na seznam kategorií. Jelikož se na dokument, který je dohledatelný pomocí kategorie, neodkazuje přímo, neexistuje ani žádný odkaz, který byste mohli aktivovat a vynutit si tak založení nového dokumentu. Řešení je poměrně jednoduché - do url za otazník napište název dokumentu včetně možného jmenného prostoru.

Pravidla pro tvorbu dokumentů

 • Pokud nemusíte, nezakládejte nový dokument. Ověřte si, že v archívu není podobný dokument.
 • Mail používejte jen pro organizační záležitosti, veškerou dokumentaci pište pouze ve Wiki.
 • Dokumentaci ve Wiki udržujte aktuální, nejdéle se zpožděním jednoho pracovního dne.
 • Pokud přijdete na chybu, okamžitě ji opravte. Nečekejte na autora dokumentu. Opravou ho zároveň informujete. Je zbytečné psát maily typu "Máš tam a tam chybu, oprav si to.". Nebojte se změn.
 • Pokud s obsahem dokumentu nesoulasíte, diskutujte. I negativní názor je názor a může prospět.
 • Pokud to má smysl, uveďte v dokumentu relevantní kategorie a subkategorie. Nezavádějte vlastní kategorie.