Parsování XML v PLPythonu

Z PostgreSQL
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Mějme XML ve tvaru:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<ciselnik>
<nazev>kn_i</nazev>
<data>
 <radek>
  <kn>01011010</kn>
  <od>2005-01-01</od>
  <do>2011-12-31</do>
  <mj_i>PCE</mj_i>
  <trida>1</trida>
  <tridarim>I</tridarim>
  <popis>Živí, čistokrevní, chovní koně</popis>
  <popisan>Pure-bred breeding horses</popisan>
 </radek>
 <radek>
  <kn>01011090</kn>
  <od>2005-01-01</od>
  <do>2011-12-31</do>
  <mj_i>PCE</mj_i>
  <trida>1</trida>
  <tridarim>I</tridarim>
  <popis>Živí, čistokrevní, chovní osli</popis>
  <popisan>Pure-bred breeding asses</popisan>
 </radek>
 <radek>
 ...

Tento dokument chceme převést na tabulku. Po chvilce googlování jsem napsal kód:

CREATE OR REPLACE FUNCTION public.parse_xml(x xml, OUT kn text, OUT od date, OUT "do" date, OUT mj_i text, OUT trida text, OUT tridarim text, OUT popis text, OUT popisan text)
 RETURNS SETOF record LANGUAGE plpython2u
AS $function$
import cStringIO
import libxml2

XMLREADER_START_ELEMENT_NODE_TYPE = 1
XMLREADER_TEXT_ELEMENT_NODE_TYPE = 3
XMLREADER_END_ELEMENT_NODE_TYPE = 15

stream = cStringIO.StringIO(x)
input_source = libxml2.inputBuffer(stream)
reader = input_source.newTextReader("urn:bogus")

read_value = False
result = []

while reader.Read():
  if reader.NodeType() == XMLREADER_START_ELEMENT_NODE_TYPE:
    if reader.LocalName() == "radek": # zacatek datoveho uzlu
      read_value = True
      row_data = {'trida':None,'tridarim':None} # potencialne prazdne polozky
      continue
    else:
      node_name = reader.LocalName()
  
  if reader.NodeType() == XMLREADER_END_ELEMENT_NODE_TYPE:
    if reader.LocalName() == "radek": # opusteni datoveho uzlu
      read_value = False
      result.append(row_data)
      continue

  if reader.NodeType() == XMLREADER_TEXT_ELEMENT_NODE_TYPE:
    if read_value:
      row_data[node_name] = reader.Value()
      
return result
$function$