Test zda-li je řetězec číslem bankovního účtu českých bank

Z PostgreSQL
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Kontrola vychází z modulo 11 testu.

Zde ukázka použití CTE:

CREATE OR REPLACE FUNCTION is_account_nmbr(varchar, varchar)                       
RETURNS boolean AS $$                                          
WITH w(i,w) AS (VALUES(1,6),(2,3),(3,7),(4,9),(5,10),                          
           (6,5),(7,8),(8,4),(9,2),(10,1))                          
SELECT (SELECT sum(substring('0000000000' || $1 FROM length($1) + i for 1)::int * w) % 11 = 0      
      FROM w)                                            
  AND (SELECT sum(substring('0000000000' || $2 FROM length($2) + i for 1)::int * w) % 11 = 0      
      FROM w)                                            
$$ LANGUAGE sql; 

CREATE DOMAIN account_nmbr AS varchar                                  
 CONSTRAINT known_format CHECK (value ~ '^[0-9]{2,}-[0-9]{2,}$')                    
 CONSTRAINT not_empty CHECK (NOT value ~ '^0+-0+$')                           
 CONSTRAINT modulo_test CHECK (is_account_nmbr(split_part(value,'-',1),                 
                        split_part(value,'-',2)));

Použití:

postgres=# SELECT '204-69000025'::account_nmbr;
ERROR: value for domain account_nmbr violates check constraint "modulo_test"

postgres=# SELECT '203-69000025'::account_nmbr;
 account_nmbr                                              
--------------                                              
 203-69000025                                              
(1 row)   

SELECT '00-00'::account_nmbr;
ERROR: value for domain account_nmbr violates check constraint "not_empty"

SELECT 'xxx'::account_nmbr;
ERROR: value for domain account_nmbr violates check constraint "known_format"